Human Care Group förvärvar Kenmak

Report this content

En geografisk expansion och utökning av produktportfolion.

Human Care Group som specialiserar sig på förflyttningsprodukter och rollatorer gick idag ut med nyheten att man förvärvar det turkiska företaget Kenmak som tillverkar och säljer vårdsängar och sjukhusmöbler. Uppköpet överensstämmer med Human Care Groups långsiktiga tillväxtstrategi och kommer ge tillgång till nya produkter, fler marknader samt öka den egna produktionen.

"Detta är en milstolpe i företagets historia och representerar en unik möjlighet för Human Care Group att växa sin verksamhet", säger Stefan Hedelius, VD för Human Care. "Kenmaks produkter har hög kvalité och är certifierade enligt ISO 13485, ISO 9001 och ISO 14001. Vi är övertygade om att vår befintliga kundbas, van vid en högkvalitativ kundportfölj, kommer att uppskatta det nya sortimentet av produkter vi kommer kunna erbjuda. Under covid-19-pandemin har vi kunnat leverera befintliga produkter utan avbrott eller förseningar till våra kunder. Vi ser det dock som strategiskt klokt att ha mer egen produktion i framtiden för att säkerhetsställa att vi fortsätter leverera konkurrenskraftiga produkter i tid. Uppköpet av Kenmak ger oss den möjligheten då vi får tillgång till ytterligare en produktionsenhet nära våra största marknader”, fortsätter han.

Om Kenmak

Kenmak ligger nära flygplatsen i Izmir, Turkiet, där produktionen äger rum. Fabriken har en omfattande produktionskapacitet och Kenmak har idag cirka 80 anställda. De beräknade intäkterna för 2020 uppskattas till 4 MEURO. Produkterna distribueras till den turkiska marknaden samt exporteras till 70 länder via ett omfattande distributörsnätverk. En av de viktigaste produktgrupperna är vårdsängar för sjukhus, intensivavdelningar och vårdhem. Portföljen omfattar även duschvagnar, undersöknings- och operationssängar, stolar, sängbord, övriga sjukhusmöbler och utrustningsvagnar. Kenmak erbjuder också ett omfattande service- och utbildningsprogram till sina kunder. Mer information om företaget finns tillgängligt på www.kenmak.com.tr
 

Om Human Care Group

Human Care Group, grundat 1993, är ett svenskt företag med huvudkontor i Stockholm. De viktigaste produktgrupperna rollatorer, taklyftssystem, sjukhussängar och transportstolar för personer med nedsatt rörlighet. Företaget har kontor i USA, Kanada, Tyskland och Nederländerna och ett distributörsnätverk i 30 länder. www.humancaregroup.com

För mer information eller frågor kontakta Stefan Hedelius, VD Human Care, på stefan.hedelius@humancaregroup.com, alternativt på telefon: 076-100 07 31