Mikael A. Pettersson lämnar Humbles styrelse på grund av privata omständigheter

Report this content

På grund av privata omständigheter har Mikael Pettersson meddelat styrelsen i Humble Group AB (publ) (“Humble” eller ”Bolaget”) att han avgår från sitt uppdrag som styrelseledamot i Bolaget. Mikael Pettersson var styrelseledamot i Pändy Foods AB under perioden 2016 till 2020 och tillträdde som styrelseledamot i Humble i samband med förvärvet av Pändy Foods AB år 2020. Han har bidragit med värdefulla insatser i styrelsearbetet för såväl Humble som Pändy Foods AB och kommer fortsättningsvis att vara rådgivare till Humble. Mikael A. Pettersson är en av Humble Groups större aktieägare och har vid flera tillfällen ökat sitt innehav under året, senast den 6 oktober 2021. Valberedning i Humble har påbörjat arbetet med att hitta en ersättare till Mikael A. Pettersson i styrelsen.

”Humble är ett fantastiskt företag som har nått en marknadsledande position inom foodtech och FMCG för flera områden under min tid i styrelsen. Det har varit otroligt kul och inspirerande att få bidra till Bolagets starka tillväxt och utveckling på kort tid. Jag ser fram mot att fortsätta som rådgivare och vara med på resan med att bygga framtidens FMCG-aktör.” säger Mikael Pettersson, styrelseledamot Humble Group AB (publ).

”Å styrelsens vägnar vill jag tacka Mikael för hans stora engagemang och värdefulla insatser i styrelsen. Det är glädjande att Mikael fortsätter som rådgivare och större aktieägare i Humble efter att han lämnar styrelsen.” säger Peter Werme, styrelseordförande Humble Group AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Werme, Styrelseordförande, Humble Group AB (publ)
Telefon: +46 70 626 78 99

E-mail: peter.werme@fefonden.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

 

Humble Group är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humble Groups certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se