VALBEREDNINGEN I HUMBLE FÖRESLÅR HANS SKRUVFORS SOM NY STYRELSELEDAMOT

Report this content

Humble Group AB (publ) (“Humble” eller ”Bolaget”) offentliggjorde tidigare idag att Mikael Pettersson avgår från sitt uppdrag som styrelseledamot i Bolaget. Valberedning har arbetat med att hitta en ersättare till Mikael Pettersson och har meddelat styrelsen att Hans Skruvfors kommer att föreslås som ny styrelseledamot. Humbles styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma där beslutsförslaget att utse Hans Skruvfors som styrelseledamot kommer att behandlas.

Hans Skruvfors är född 1980 och har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en kandidatexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Han är idag verkställande direktör för Foodoras nordiska verksamhet och ansvarar för över 10 000 anställda och cirka 10 miljarder kronor i omsättning samt har tidigare haft seniora roller inom Procter & Gamble, Nepa och Accenture. Hans Skruvsfors har en gedigen erfarenhet av bland annat FMCG och livsmedelshandeln samt att skala tillväxtbolag internationellt.

”Det är mycket glädjande att vi har hittat en stark kandidat som ersättare till Mikael Pettersson i styrelsen. Hans Skruvfors erfarenheter inom bland annat FMCG och livsmedelshandeln från världsledande aktörer som Procter & Gamle och Foodora skulle vara värdefullt i styrelsens arbete och valberedningen är mycket glad över att han vill åta sig uppdraget.” säger Henrik Patek, ordförande valberedningen i Humble Group AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Werme, Styrelseordförande, Humble Group AB (publ)
Telefon: +46 70 626 78 99

E-mail: 
peter.werme@fefonden.se

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Humbles nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Om Humble
Humble Group är en svensk foodtech- och FMCG-koncern som levererar nästa generation av konsumentprodukter som är bra för människor och planeten. Humble inriktar sig på segmenten foodtech, eco, hållbarhet och vegan. Bolagen växer genom organisk tillväxt, förvärv och utnyttjande av synergier i de olika verksamhetsenheterna: varumärken, distribution, tillverkning och ingredienser. Humbles tekniska lösningar, förfinade genom vetenskaplig forskning och omfattande marknadserfarenhet, underlättar nya formuleringar och recept som förbättrar smaken och konsistensen för nästa generation av sockerreducerade, hållbara och veganska produkter. För mer information, besök www.humblegroup.se

Humble Group är noterat på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, under tickern HUMBLE. FNCA Sweden AB är Humble Groups certified adviser. Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se