VD uppdaterar

Report this content

Nyhetsbrev

Jag har nu varit VD för Mandel i några veckor och jag vill börja med att understryka vilken spännande period bolaget för närvarande genomgår. Det arbetas hårt i alla våra vertikaler för att sätta bolaget i en så bra position som möjligt för att exekvera på kommunicerad strategi.

I relation till tidigare kommunicerad avsiktsförklaring avseende förvärv av SSC Design Studio med tillhörande plattform Swedish Stamp Club (https://swedishstamp.club) pågår arbetet med Due Diligence samt löpande förhandling. Avseende avsiktsförklaringen gällande joint venture-samarbetet i Finland pågår det fortsatt konstruktiva diskussioner och förhandlingar. Då vi vill möjliggöra för ett så effektivt och lönsamt samarbete som möjligt har vi varit tvungna att faktorisera in vissa parametrar givet omorganiseringen vilket i sin tur lett till att dessa diskussioner dragit ut något på tiden. Vi ser fortsatt positivt på dessa diskussioner då vår ambition fortsatt kommer vara att växa i våra befintliga samt nya marknader.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexander Winqvist, VD

ir@mandeldesign.se

www.mandeldesign.se

Mandel Design Group AB

Mandel Design Group AB är en personlig damklädesbutik online med höga ambitioner gällande sortiment och service. Bolaget har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar inom e-handel.

Prenumerera

Dokument & länkar