Kommentar från Hunton efter fällande dom

Report this content

Globala mineralullsproducenter stämmer uppstickare inom träfiberisolering

Hunton Fiber den andra mindre producenten av träfiberisolering som förlorar tvist mot Swedisol sedan 2019

Träfibertillverkaren Hunton Fiber dömdes i oktober i Patent- och marknadsdomstolen för överträdelse av den svenska marknadsföringslagen i en tvist mot den svenska branschorganisationen Swedisol, som organiserar fyra globala mineralullsproducenter.

- I denna rättegång har det varit David mot Goliat. Hunton Fiber är angelägen om att agera med korrekt marknadskommunikation och vi accepterar att domstolen funnit att vi gick för långt i viss marknadsföring. Vi upplever dock att det är onödigt av branschjättarna inom mineralull att stämma oss som en liten alternativ leverantör, som står för en marginell del av den totala marknaden. Vi har under processen sökt en dialog med Swedisol men tyvärr utan framgång vilket vi beklagar, säger Arne Jebsen, VD för Hunton Fiber.

Hunton Fiber är den andra träfiberproducenten som branschföreningen Swedisol har stämt sedan 2018.

- När Hunton Fiber lanserade Nativo Wood Fiber Insulation i Norden 2017 var vi noga med att kommunicera miljöbudskapet på samma sätt som andra producenter av isolering på den svenska marknaden. När vi noterade att Swedisol använde stora resurser för att syna oss i sömmarna har vi försökt justera innehållet på våra svenska webbplatser för att tillmötesgå dem, säger Jebsen.

- Vi är nu glada över att den här tre år långa processen nu är över, så att vi kan arbeta med det vi verkligen vill: Att producera mer och mer träfiberisolering så att fler kan isolera sina hem med träfiber, avslutar Jebsen.

För mer information, kontakta
Arne Jebsen, VD Hunton Fiber.

Tel +47 - 91 32 59 04

Tomas Waarlund
tomas.waarlund@hunton.no
+4797192016

Fakta Hunton Nativo träfiberisolering
Hunton Nativo Träfiberisolering är en byggnadsisolering som huvudsakligen bygger på träfiber tillverkad av granflis från norska skogar. Isoleringen är lätt att arbeta med och den är bekväm och åldersbeständig.

Om Hunton Fiber
Hunton är en av Nordens ledande tillverkare av träfiberbaserade produkter till bygg- och anläggningsbranschen. På företagets två fabriker i Gjøvik omvandlas granflis till byggmaterial. Att bygga med trä och träfiber skapar byggnader som är bra att bo i och håller länge. Allt trä som används i produktionen kommer från PEFC-certifierat skogsbruk. Träflisen kommer från lokala sågverk och är en restprodukt från virkesproduktion. Genom att använda träflis vid produktion av nya produkter bidrar Hunton till att använda hela stocken och minskar mängden som går till spillo. Hunton grundades i Gjøvik 1889. I generationer har företaget byggt upp en stark kompetens för att producera och bygga med träfiber - byggmaterialet för dagens och morgondagens byggnader. Huntons huvudmarknad är Norden. Företaget har 155 anställda i fyra länder med tillverkning i Gjøvik i Norge och i Olsfors i Sverige, samt säljkontor i Asker, Malmö och Åbo. Hunton har 155 anställda i Norden och omsatte 2019 461 miljoner norska kronor. Arne Jebsen är VD och huvudägare.