BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018

Kai Wärn, VD och koncernchef:

“Resultatet för det säsongsmässigt mindre fjärde kvartalet var i linje med våra förväntningar, påverkat av effekterna av de utmanande förhållandena tidigare under året. Nettoomsättningen för koncernen var oförändrad, justerat för valutakurseffekter, och uppgick till 6 470 Mkr. Ökade kostnader för råvaror, tullar och logistik, samt fortsatta investeringar i strategiska tillväxtinitiativ hade en negativ påverkan på resultatet. Totalt uppgick koncernens rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader, till -282 Mkr (-70) i fjärde kvartalet.

Vi tog flera viktiga strategiska steg under 2018 och byggde en stark plattform för framtida lönsam tillväxt. Vi löste upp divisionen Consumer Brands och behöll de delar som är av strategisk betydelse för koncernen och integrerade dessa i divisionerna Husqvarna och Gardena. Vi har anpassat tillverkning och centrala resurser för att återspegla avslutade affärsvolymer, vilket skapar en mindre komplex och mer kostnadseffektiv och fokuserad koncern. Kostnader och besparingar för omstruktureringen är i linje med tidigare kommunicerade nivåer. Vår fulla uppmärksamhet är nu på lönsamma tillväxtmöjligheter inom divisionerna Husqvarna, Gardena och Construction inom områden som robotgräsklippare, skogsbruk, digitalisering och batteridrivna produkter.

För helåret 2018 ökade koncernens nettoomsättning med 2%, justerat för valutakurseffekter till 41 085 Mkr, medan rörelseresultatet, exklusive omstruktureringskostnader, minskade till 3 241 Mkr (3 790). Trädgårdssäsongen var utmanande. De negativa effekterna av den sena våren följt av en mycket varm, lång och torr sommar i Centrala och Norra Europa var betydande för divisionen Husqvarna. Å andra sidan ökade det torra vädret efterfrågan på Gardenas bevattningsprodukter, vilket förbättrade rörelseresultatet. Rörelseresultatet för divisionen Consumer Brands minskade medan divisionen Construction redovisade högre rörelseresultat inklusive god utveckling för våra förvärv. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 2,25 kronor (2,25).

För 2019 är vår högsta prioritet att komma tillbaka till vår bana av förbättrad lönsamhet. Vi har ett starkt produktutbud när vi går in i säsongen, med spännande nya lanseringar som nya robotgräsklippare, bevattningssystem, motorsågar och nya lösningar från divisionen Construction. Vi har stegvis höjt priserna för att kompensera för både högre råmaterialkostnader och tullar. Dessutom kommer vi att leverera utlovade kostnadsreduceringar relaterade till våra strukturåtgärder samt återställa balansen mellan interna effektiviseringar och besparingar och våra investeringar i lönsamma tillväxtinitiativ.”

Fjärde kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 6 470 Mkr (6 130). Valutajusterat* var nettoomsättningen oförändrad.
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 104 Mkr (-70) och till -282 Mkr (-70), exklusive kostnader hänförliga till omstrukturering om -822 Mkr (0).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,61 kronor (0,10).

Januari – december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 41 085 Mkr (39 394), vilket motsvarar en valutajusterad* ökning på 2%.
  • Rörelseresultatet, uppgick till 2 070 Mkr (3 790) och till 3 241 Mkr (3 790), exklusive kostnader hänförliga till omstrukturering om -1 171 Mkr (0).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,12 kr (4,62).
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,25 kronor per aktie (2,25).

TELEFONKONFERENS

En kombinerad press- och telefonkonferens med Kai Wärn, VD och koncernchef, och Glen Instone, CFO, hålls klockan 10:00 på Husqvarna Groups kontor på Regeringsgatan 28 i Stockholm den 5 februari 2019. För deltagande, ring 08-566 184 30 eller +44 (0) 8 448 228 902, tio minuter innan konferensen börjar. Konferens-ID: Husqvarna eller 7996846#. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt via internet på www.husqvarnagroup.com/ir. En inspelning av konferensen kommer att läggas ut senare samma dag.

KONTAKTER

-   Glen Instone, CFO, Senior Vice President, Finance, IR & Communication, 072-716 5032
-   Johan Andersson, Director, Group Corporate Communications and Investor Relations, 0702-100 451

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2019 klockan 08:00.

Taggar:

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.