DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012

Hans Linnarson, VD och koncernchef:
Tillväxten på den nordamerikanska marknaden fortsatte, men efterfrågan på skogs- och trädgårdsprodukter avtog mot slutet av kvartalet. På de europeiska marknaderna har efterfrågan dämpats av ogynnsamt väder samt svagare marknadsförhållanden.
   Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet var på samma nivå som motsvarande kvartal föregående år, justerat för valutaeffekter. Omsättningen för Amerika ökade tvåsiffrigt, med stöd av förbättrad leveranssäkerhet i fabrikerna och ett mer gynnsamt marknadsklimat, medan omsättningen för Europa & Asien/Stillahavsområdet minskade.
   Försäljningen av professionella produkter i fackhandeln i Europa & Asien/Stillahavsområdet ökade trots den svaga marknaden. Inom detaljhandelskanalen minskade försäljningen av bevattningsprodukter. Robotgräsklippare fortsatte att utvecklas väl i båda kanalerna.
   För Construction fortsatte trenden från första kvartalet med tillväxt på den nordamerikanska marknaden och den europeiska marknaden var fortsatt utmanande.
   Koncernens rörelseresultat för andra kvartalet ökade med 12%. Rörelseresultatet påverkades positivt av volymtillväxten i fackhandeln och lägre tillverkningskostnader. Rörelsemarginalen för Europa & Asien/Stillahavsområdet var kvar på en hög nivå, trots negativ inverkan av ogynnsamt väder. Dessutom har vårt pågående fokus på rörelsekapitalet resulterat i en positiv utveckling av kassaflödet.
   Kundservice, leveranssäkerhet och kassaflöde är några av koncernens viktigaste prioriteringar för 2012 och det gläder mig att kunna konstatera den betydande förbättring som gjorts under första halvåret.
   Framöver är den omedelbara marknadsutvecklingen i både Europa och Nordamerika svårbedömd.”

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 706 Mkr (10 179). Justerat för valutakursförändringar var nettoomsättningen oförändrad.
  • Det operativa kassaflödet förbättrades till 2 535 Mkr (1 587).
  • Positiv försäljningsutveckling och ökade marknadsandelar för Amerika och Construction, väderrelaterad nedgång för Europa & Asien/Stillahavsområdet.
  • Rörelseresultatet ökade med 12% till 1 136 Mkr (1 012). Högre rörelseresultat för Amerika och Construction, lägre för Europa & Asien/Stillahavsområdet.
  • Resultat per aktie ökade till 1,36 kronor (1,18).

Telefonkonferens
En kombinerad press- och telefonkonferens med Hans Linnarson, VD och koncernchef, och Ulf Liljedahl, CFO, hålls kl 11:00 på Hotel Anglais i Stockholm den 19 juli 2012. För deltagande, ring 08-5052 0110 eller +44 (0)20 7162 0077, tio minuter innan konferensen börjar. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt via Internet. För att delta via internet, se www.husqvarnagroup.com/ir. En inspelning av konferensen kommer att läggas ut på www.husqvarnagroup.com/ir senare samma dag.

Kontakter
Ulf Liljedahl, Finansdirektör, tel. 08-738 94 42
Tobias Norrby, Investerarkontakter, tel. 08-738 93 35
Husqvarnas Pressjour, tel. 08-738 90 80

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Husqvarna ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2012 kl 08:00.

Husqvarna Group
Husqvarna är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, gräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är också ledande i Europa inom bevattningsprodukter och är en av de ledande på världsmarknaden inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Husqvarna erbjuder produkter för både konsumenter och professionella användare. Koncernens produkter säljs via fack- och detaljhandlare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 30 miljarder kronor och det genomsnittliga antalet anställda var cirka 15 700.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Prenumerera

Dokument & länkar