DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2020

Henric Andersson, VD och koncernchef:
“Vi har levererat ett mycket bra kvartal. Efter en utmanande start, på grund av situationen med Covid-19, accelererade efterfrågan snabbt när marknaderna gradvis öppnades och konsumenter visade ett stort intresse för trädgårdsprodukter. Vår rörelsemarginal förbättrades till 16,3% (15,4) för kvartalet drivet av tillfälliga kostnadsreducerande åtgärder och en gynnsam produktmix.

Nettoomsättningen ökade med 3%, justerat för den lämnande verksamheten i tidigare Consumer Brands och valutakurseffekter. Vi uppnådde tillväxt i nyckelkategorier såsom bevattning, robot & batteriprodukter, handhållna produkter och eftermarknad & tillbehör. Divisionen Husqvarnas justerade* nettoomsättning minskade med 2% i kvartalet men visade en stark tillväxt i juni. Divisionen Gardena levererade en justerad* tillväxt på 24%, med en stark utveckling för bevattningsprodukter, drivet av öppnandet av deras huvudmarknader och nya köpmönster kopplade till situationen med Covid-19. Marknadssituationen för divisionen Construction stärktes under den senare delen av kvartalet men nettoomsättningen minskade totalt med 18%, justerat för valutakurseffekter. Sammantaget har vi säkrat en stark finansiell ställning och direkt operativt kassaflöde uppgick till 2,3 miljarder kronor (2,1) för det första halvåret.

Vår Covid-19 strategi har varit effektiv gällande att skydda våra anställda och kontinuiteten i verksamheten. Vi har upplevt ett extremt volatilt marknadsklimat under kvartalet, från en kraftigt försämrad efterfrågan till en starkt ökad efterfrågan. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna har vi vidtagit kraftfulla åtgärder, bland annat genom tillfälliga kostnadsreduceringar. Åtgärder som har varit avgörande för att leverera andra kvartalets resultat. Vi ökar nu gradvis våra investeringar i några av de tidigare pausade strategiska initiativen för att stödja framtida lönsam tillväxt. Efterfrågan är initialt fortsatt stark in i tredje kvartalet men liksom tidigare år har vi nu passerat toppen för trädgårdssäsongen för i år. Med hänsyn till den stora osäkerheten kring den globala ekonomiska återhämtningen fortsätter vårt dedikerade arbete med att följa och navigera komplexiteten gällande situationen med Covid-19.

Koncernens affärsstrategi med fokus på kundupplevelse, service & lösningar, robot & batteriprodukter och att utveckla kärnerbjudandet utgör fortsatt vårt fundament och vi kommer att ytterligare vässa områden såsom go-to market framöver. Kopplat till det testar vi koncept som robotics as a service och även den nya Husqvarna EPOS-teknologin, som möjliggör gräsklippning med virtuella gränser, på utvalda marknader. I divisionen Gardena annonserade vi nyligen att vi är medgrundare till en allians för konsumentbatteriprodukter, ”Power for All”, som ger kunder möjligheten att ha ett batteri till ett flertal elektriska produkter i hemmet. Detta tydliggör vår ambition när det gäller elektrifiering, specifikt inom 18V-kundsegmentet. För att fortsätta att leda och göra skillnad inom hållbarhet har vi anslutit oss till den globala gruppen av ledande företag som undertecknat Business Ambition för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5°C och vårt koldioxidmål i Sustainovate 2025-programmet har godkänts enligt Science Based Targets. Jag vill tacka alla våra kollegor runt om i världen för deras enorma insatser trots omständigheterna. Denna period har verkligen visat vår organisations flexibilitet, samarbetsförmåga och extraordinära engagemang."

* Nettoomsättningstillväxt justerat för den lämnande verksamheten i tidigare Consumer Brands divisionen och valutakurseffekter.

Andra kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen minskade med 2% till 13 482 Mkr (13 789). Nettoomsättningen ökade med 3%, justerat för den lämnade verksamheten i tidigare Consumer Brands divisionen och valutakurseffekter.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2 191 Mkr (2 125), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 16,3% (15,4).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,74 kronor (2,63).
  • Direkt operativt kassaflöde* (för det första halvåret 2020) uppgick till 2 330 Mkr (2 084).

Telefonkonferens
En telefonkonferens med Henric Andersson, VD och koncernchef och Glen Instone, CFO, hålls klockan 11:00 den 16 juli 2020. För deltagande, ring 08-505 583 52 eller +44 333 300 90 35, tio minuter innan konferensen börjar. Konferens-ID: Husqvarna. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt på https://husqvarna-group.creo.se/200716. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig senare samma dag.

kontakter

  • Glen Instone, CFO, Senior Vice President, Finance, IR & Communication,+46 8 738 90 00   
  • Johan Andersson, Director, Group Corporate Communications and Investor Relations, 0702-100 451

Informationen är sådan som Husqvarna AB ska offentliggöra enligt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2020, klockan 07:30.

Taggar: