Delårsrapport januari – mars 2018

Kai Wärn, VD och koncernchef:
Det kyliga vädret har försenat trädgårdssäsongen i Europa och Nordamerika och resulterat i lägre försäljning hos våra återförsäljare. Trots detta fortsatte de tre divisionerna med lönsam tillväxt att växa med både förbättrat rörelseresultat och marginal samtidigt som de fortsatte att investera i tillväxtinitiativ. Koncernens rörelseresultat blev något lägre än förra året och uppgick till 1 373 Mkr (1 425), på grund av en utmanande start på året för divisionen Consumer Brands. Koncernens rörelsemarginal förblev emellertid god och uppgick till 11,2%. 

Försäljningen för divisionen Husqvarna var oförändrad, justerat för valuta. Försäljningen av robotgräsklippare och andra batteridrivna produkter fortsatte att växa. Geografiskt sett var försäljningen högre i Europa medan den minskade i Nordamerika. Rörelseresultatet ökade till 1 070 Mkr (1 032) och marginalen ökade till 17,7% (16,8), positivt påverkad av valutakurseffekter och gynnsam mix men som delvis motverkades av högre kostnader för investeringar i tillväxtinitiativ.

Divisionen Gardena fick en bra start på året till följd av geografisk expansion, nya produktlanseringar och tillväxt i online-kanalen vilket resulterade i en valutajusterad försäljningstillväxt på 15%. Rörelseresultatet ökade till 301 Mkr (251) främst som ett resultat av den starka volymutvecklingen. Marginalen låg kvar på 14,6% (14,6) då man fortsätter att investera i tillväxtinitiativ.

Den valutajusterade försäljningsnedgången på 17% i divisionen Consumer Brands kan huvudsakligen relateras till den tidigare kommunicerade neddragningen av försäljningen till en stor detaljhandelskund i Nordamerika och en försiktig detaljhandel i allmänhet. Utöver den låga försäljningsvolymen satte även höjda råvarupriser press på resultat och marginal och rörelseresultatet minskade till -63 Mkr (68).

Divisionen Construction fortsätter att ha fokus på att leverera organisk tillväxt samtidigt som man integrerar förra årets förvärvade enheter. Totalt uppgick den valutajusterade tillväxten till 16% i första kvartalet varav 4% var organisk tillväxt*. Efterfrågan var stark i Europa medan den var svagare för den amerikanska renoveringsmarknaden än förra året. Rörelseresultatet ökade till 158 Mkr (141) och motsvarande marginal förbättrades något till 11,9% (11,8).

Våra initiativ för att nå lönsam tillväxt för divisionerna Husqvarna, Gardena och Construction går enligt plan och vi har många nya och innovativa produkter på marknaden. Vi förväntar oss ytterligare framsteg när trädgårdsäsongen väl kommer igång.”

Januari – mars 2018

  • Nettoomsättningen minskade till 12 303 Mkr (12 746), vilket motsvarar en valutajusterad* nedgång på 1%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 373 Mkr (1 425).
  • Rörelsemarginalen var oförändrad och uppgick till 11,2% (11,2).
  • Operativt kassaflöde* förbättrades till -1 326 Mkr (-2 137).
  • Nettoskulden* minskade till 9 198 Mkr (9 800).

Telefonkonferens
En kombinerad press- och telefonkonferens med Kai Wärn, VD och koncernchef, och Jan Ytterberg, CFO, hålls klockan 10:00 på Husqvarna Groups kontor på Regeringsgatan 28 i Stockholm den 24 april 2018. För deltagande, ring 08-503 364 34 eller +44 (0) 8 444 933 800, tio minuter innan konferensen börjar. Konferens-ID: Husqvarna eller 4697554. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt via internet på www.husqvarnagroup.com/ir. En inspelning av konferensen kommer att läggas ut på www.husqvarnagroup.com/ir senare samma dag.

Kontakter
Jan Ytterberg, Finansdirektör, tel. 08-738 90 77
Tobias Norrby, Investerarkontakter, tel. 08-738 93 35

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 klockan 08:00.

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.