DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019

Report this content

Kai Wärn, VD och koncernchef:

“Året har börjat bra med stark in-försäljning till våra återförsäljare. Koncernens nettoomsättning ökade med 4% under första kvartalet, justerat för valutakursförändringar*. Samtliga divisioner levererade tillväxt i sina respektive kärnkategorier och prioriterade tillväxtsegment. Den lämnade verksamheten i tidigare Consumer Brands hade en negativ påverkan på cirka 3 procentenheter på koncernens nettoomsättning under kvartalet, valutajusterat*.

Rörelseresultatet förbättrades med 23%, exklusive omstruktureringskostnader. Volym, produktmix och prisökningar samt besparingar från effektiviseringsprogrammet och omstruktureringen bidrog positivt. De positiva valutakurseffekterna, som var bättre än väntat, kompenserade inte fullt ut för högre kostnader för tullar och råmaterial. Dessutom fortsatte vi att investera i våra strategiska tillväxtinitiativ.

Sedan vi tillkännagav vår omstrukturering i juli förra året har vi gjort betydande framsteg som bygger på våra grundläggande styrkor. Det är tillfredsställande att se att inledningen på året, både operativt och finansiellt, är helt i enlighet med vår plan. Produktutbudet för säsongen är starkare än någonsin, med innovativa nya lösningar och marknadskoncept. Det exemplifieras av den nya innovativa Husqvarna Automower 435X AWD som framgångsrikt lanserades vid ”Mobile World Congress” i Barcelona under kvartalet.

Att fortsätta på vår bana av förbättrad lönsamhet samtidigt som vi investerar i lönsamma tillväxtinitiativ är fortfarande högsta prioritet för 2019. Vi kommer att fortsätta att bygga på våra styrkor i prioriterade kundsegment och kategorier som robotgräsklippare, skogsvård och batteridrivna produkter. Samtidigt utvecklas och förbättras digitala tjänster.”

Januari – mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 13 651 Mkr (12 303), vilket motsvarar en valutajusterad* ökning på 4%. Den lämnade verksamheten hänförlig till tidigare Consumer Brands hade en negativ påverkan om cirka 3 procentenheter, valutajusterat*.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 644 Mkr (1 373), inklusive kostnader hänförliga till omstrukturering om -42 Mkr (0). Positiva valutakurseffekter om 165 Mkr kompenserade inte helt för högre råmaterialkostnader och tullar.
  • Rörelsemarginalen förbättrades till 12,0% (11,2) och till 12,3% (11,2), exklusive kostnader hänförliga till omstrukturering.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,99 kr (1,64).

*Alternativa nyckeltal, se "Definitioner och alternativa nyckeltal".
    

TELEFONKONFERENS
En kombinerad press- och telefonkonferens med Kai Wärn, VD och koncernchef, och Glen Instone, CFO, hålls klockan 10:00 på Husqvarna Groups kontor på Regeringsgatan 28 i Stockholm den 24 april 2019. För deltagande, ring 08-566 184 30 eller +44 (0) 8 448 228 902, tio minuter innan konferensen börjar. Konferens-ID: Husqvarna eller 3393249#. Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt via internet på www.husqvarnagroup.com/ir. En inspelning av konferensen kommer att läggas ut senare samma dag.

KONTAKTER
- Glen Instone, CFO, Senior Vice President, Finance, IR & Communication, 072-716 5032
- Johan Andersson, Director, Group Corporate Communications and Investor Relations, 0702-100 451

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 klockan 08:00.
  

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel.Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2018 uppgick till 41 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Taggar: