Delårsrapport Januari – September 2017

Kai Wärn, VD och koncernchef:
”Koncernens nettoomsättning under det säsongsmässigt mindre tredje kvartalet fortsatte att växa och ökade med 4% justerat för valuta. Rörelseresultatet uppgick till 433 Mkr (431) inklusive en omstruktureringskostnad på cirka 50 Mkr i divisionen Construction.

Våra tre divisioner med tillväxtmål, Husqvarna, Gardena och Construction, fortsätter att leverera på sina strategier för lönsam tillväxt. Deras sammanlagda organiska tillväxttakt ökade från 3,3% 2016 till 5,4% under den senaste rullande tolvmånadersperioden, med förbättrade rörelsemarginaler. Vi fortsätter att investera i tillväxtinitiativ för att ytterligare stärka vår position inom områden som kommer att vara avgörande för tillväxten framåt, men som påverkar marginalen mer negativt under andra halvåret på grund av dess lägre försäljning.

Försäljningen i divisionen Husqvarna ökade, främst relaterat till en gynnsam utveckling för hjulburna produkter i Nordamerika. Rörelseresultatet ökade till 385 Mkr (368). Divisionen Gardena bidrog med ytterligare ett kvartal med ökad försäljning i både Europa och Asien/Stillahavsområdet. Rörelseresultatet ökade till 62 Mkr (50).

Affärsklimatet för divisionen Consumer Brands är fortsatt utmanande. Försäljningen under tredje kvartalet minskade med 5% valutajusterat och den säsongsrelaterade förlusten uppgick till -94 Mkr (-80). Kostnadsreduceringar och effektivitetsförbättringar fortsätter att påverka positivt men inte tillräckligt för att väga upp den lägre volymen och en ogynnsam mix. Nyligen tillkännagav vi en betydande minskning av affärsvolymen med en av våra största amerikanska detaljhandelskunder med ca 1 miljard kronor för 2018. Vi är fast beslutna om ett starkt, lönsamt och framtidsorienterat Consumer Brands, vilket betyder att vi behöver ta beslut som är smärtsamma på kort sikt. Detta kommer dock att fördröja förbättringen av rörelseresultatet för divisionen. Koncernens finansiella mål för en genomsnittlig rörelsemarginal på minst 10% för de kommande åren kvarstår.

Med divisionen Constructions förvärv av Pullman Ermator och HTC har vi byggt en stark ledande position i det snabbt växande och attraktiva marknadssegmentet för att slipa och polera betonggolv. I tredje kvartalet ingår en omstruktureringskostnad på cirka 50 Mkr relaterad till etablering av effektiva affärsstödjande funktioner för segmentet. Omstruktureringen kommer att påskynda lönsam tillväxt och skapa synergier. Försäljningen ökade med 25% justerat för valuta, med starkt bidrag från de förvärvade bolagen. Exklusive omstruktureringskostnaden var rörelseresultatet 25% högre och uppgick till 193 Mkr (155).”

Tredje kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen ökade till 7 449 Mkr (7 349), vilket motsvarar en valutajusterad* tillväxt på 4%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 433 Mkr (431) inklusive omstruktureringskostnader på cirka -50 Mkr.

Januari – september 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 33 264 Mkr (30 214), vilket motsvarar en valutajusterad* tillväxt på 7%. 
  • Rörelseresultatet ökade till 3 860 (3 326) och motsvarande marginal ökade till 11,6% (11,0). 
  • Operativt rörelsekapital* var procentuellt av 12 månaders rullande nettoförsäljning 26,0% (26,6).
  • Resultat per aktie efter utspädning ökade med 17% till 4,52 kr (3,87).

Telefonkonferens
En kombinerad press- och telefonkonferens med Kai Wärn, VD och koncernchef, och Jan Ytterberg, CFO, hålls klockan 10:00 på Husqvarna Groups kontor på Regeringsgatan 28 i Stockholm den 20 oktober 2017. För deltagande, ring 08-5069 2180 eller +44 (0) 8 445718892, tio minuter innan konferensen börjar. Konferens-ID: Husqvarna eller 91713464.Telefonkonferensen kommer även att sändas direkt via internet på www.husqvarnagroup.com/ir. En inspelning av konferensen kommer att läggas ut på www.husqvarnagroup.com/ir senare samma dag.

Kontakter
- Jan Ytterberg, Finansdirektör, tel. 08-738 90 77
- Tobias Norrby, Investerarkontakter, tel. 08-738 93 35

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 klockan 08:00.

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 36 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.