• news.cision.com/
  • Hydropulsor/
  • Hydropulsor AB:s rekonstruktionsprocess fortsätter och det offentliga ackordet har vunnit laga kraft.

Hydropulsor AB:s rekonstruktionsprocess fortsätter och det offentliga ackordet har vunnit laga kraft.

Report this content

Hydropulsor AB:s rekonstruktionsprocess fortsätter och det offentliga ackordet har vunnit laga kraft. Rekonstruktionens incitament att trygga den fortsatta verksamheten har tagit ytterliggare ett steg framåt. Den långsiktiga finansieringen av rörelsen kommer att ske dels genom att bolagets styrelse verkställer emission i närtid samt genom en förändrade distribution av bolagets produkter. Bolagsstämma kommer att utlysas för förändring av styrelsen. High Speed Forming Technology 2000 AB och rekonstruktören, advokat Saltin, har tillsammans med bolagets bank arbetat fram en lösning på den kortsiktiga finansieringen av verksamheten. Detta medför bl a. en intensifiering av färdigställandet av ordern för Hawk Corp., USA. Ordern omfattar ett produktions- och utvecklingsmaskinsystem för höghastighetsformning av metallpulver. Bolagets styrelse har tidigare erhållit bemyndigande för att genomföra en emissioner, inom vissa givna ramar, fram till nästa ordinarie bolagsstämma. En emission kommer att genomföras inom de närmaste månaderna. Förutsättningar, prospekt och tidpunkt för emissionen meddelas senare. Bolagets produktprogram och distributionskanaler genomgår en omfattande omstrukturering. Intensifierade diskussioner med samarbetspartners och allianser genomförs. Bolagets personal och nya ledning har i nära samarbete med aktörer på bolagets marknader inlett ett program för att stärka förtroende för bolaget. Tid och plats för extra bolagsstämma meddelas senare. För ytterliggare information: VD Anders Falk, 0586-649 68 anders.falk@hydropulsor.com Hydropulsor AB utvecklar och säljer kompletta maskinsystem för att effektivisera centrala processer inom tillverkningsindustrin - kapning av metalliska material, formning av homogena material och formning av metall- och keramiska pulver (pulverkompaktering) samt stansning. Hydropulsor använder en unik teknologi, baserad på höghastighetshydraulik, som med ett mycket hårt och snabbt slag ger upphov till ett fenomen som kallas för adiabatisk mjukgöring. Tack vare detta fenomen kan höghastighetskapning, höghastighetsformning och höghastighetsstansning utföras med bl.a. hög precision, hög kvalitet, hög produktivitet och låg energiförbrukning. Inom området pulvermetallurgi erhålls bl. a. högre densitet och möjlighet att tillverka helt nya komponenter som inte är möjligt med traditionell pulverkompaktering. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00640/wkr0002.pdf

Dokument & länkar