Hydropulsor tillbaka på banan

Report this content

Hydropulsor tillbaka på banan Riktad nyemission Hydropulsor meddelar härmed att Styrelsen nyligen fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission på ca 20 MSEK. Emissionen garanteras av Hydropulsors huvudägare - Hörnell Teknikinvest AB och High Speed Forming Technology 2000 AB. Emissionsprospektet kommer att finnas tillgängligt från månadsskiftet januari-februari. Diskussioner pågår för närvarande med potentiella investerare. I och med att den långsiktiga finansieringen nu säkerställs är rekonstruktionsarbetet avslutat och fr.o.m. den 1 februari 2003 fungerar Hydropulsor på normalt kommersiellt sätt. Strategisk affärsplan Huvudägarna och Bolagets styrelse har utarbetat en strategisk plan för framtiden. Här ingår, förutom en fokusering av affärsverksamheten mot produktionsmaskiner för höghastighetsformning av metallpulver, också nära samarbeten med världsledande maskintillverkare inom branschen. Etableringen av försäljningskanaler för Hydropulsors maskiner baserade på HVC-teknik (High Velocity Compaction) fortsätter och som ett led i den strategiska planen pågår förhandlingar med internationellt starka samarbetspartners. Representation i Nordamerika Under våren 2002 tecknades ett samarbetsavtal med den amerikanska maskintillverkaren Gasbarre Inc. gällande försäljning, service och underhåll av Hydropulsors pulverpressar på den Nordamerikanska marknaden. Gasbarre har till Hydropulsor meddelat att intresset är stort och att flera intressenter har kommit med förfrågningar angående Hydropulsors maskiner. Nästa fas är nu att påskynda etableringen av Hydropulsors HVC-teknik på den Nordamerikanska marknaden. Därför har Hydropulsor fattat beslut om tillverkning och leverans av en pulverpress till Gasbarre avsedd för visning, demonstration och försäljning. Enligt tidigare tillkännagivanden pågår för närvarande färdigställandet av en motsvarande pulverpress till en känd amerikansk komponenttillverkare med leverans under försommaren 2003. För ytterligare information: Lars Troive, ordf, Hydropulsor AB (publ), Tel: 070 - 22 40 206 e-mail: lars.troive@speedforming-2000.se Anders Falk, VD, Hydropulsor AB (publ), tel 0586-64968 e-mail: mailto:anders.falk@hydropulsor.com Hydropulsor AB utvecklar och säljer kompletta maskinsystem för att effektivisera centrala processer inom tillverkningsindustrin - kapning av metalliska material, formning av homogena material och formning av metall- och keramiska pulver (pulverkompaktering) samt stansning. Hydropulsor använder en unik teknologi, baserad på höghastighetshydraulik, som med ett mycket hårt och snabbt slag ger upphov till ett fenomen som kallas för adiabatisk mjukgöring. Tack vare detta fenomen kan höghastighetskapning, höghastighetsformning och höghastighetsstansning utföras med bl.a. hög precision, hög kvalitet, hög produktivitet och låg energiförbrukning. Inom området pulvermetallurgi erhålls bl. a. högre densitet och möjlighet att tillverka helt nya komponenter som inte är möjligt med traditionell pulverkompaktering. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT01070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT01070/wkr0002.pdf

Dokument & länkar