Hydropulsors nya huvudägare och Morphic inleder ett nära samarbete

Report this content

Hydropulsors nya huvudägare och Morphic inleder ett nära samarbete High Speed Forming Technology 2000 AB (HSFT) har idag blivit huvudägare i Hydropulsor AB och inleder nu ett nära samarbete med Morphic Technologies AB (MT). Den nya styrelsen i Hydropulsor AB består av Yngve Bergström, ordf., Åke Hörnell, Kurt Dahlberg och Peter Heidlund. Kurt Dahlberg har utsetts till VD. Målsättningen är att HSFT och MT skall undersöka möjligheterna för ett samgående mellan MT och HP inom kort. "Det samarbetsavtal som tecknats mellan HSFT och MT är fördelaktigt och framåtsträvande för alla berörda parter", säger Yngve Bergström, ordförande i HP. "Vi knyter samman ett flertal starka affärs- och kompetensnätverk och bildar en internationellt stark gruppering för att möta framtiden." "Genom det omedelbara samarbetet med MT underlättas arbetet med att snabbt få HP på fötter." Arbetet kommer inledningsvis att fokuseras mot ett antal redan påbörjade affärsprojekt. Karlskoga den 13 augusti 2002 Hydropulsor AB (publ) Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av: - Prof. Yngve Bergström, styrelseordförande i Hydropulsor, tel 070 224 0205 yngve.bergstrom@speedforming-2000.se - Peter Heidlund, styrelseordförande i Morphic Technologies, tel 031-7045865 info@morphic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00720/wkr0002.pdf

Dokument & länkar