Ny huvudägare till Hydropulsor AB

Report this content

Ny huvudägare till Hydropulsor AB High Speed Forming Technology 2000 AB (HSF) har träffat avtal med Förvaltnings AB Metallica (Metallica) om förvärv av Metallicas / Metalls A-aktier i Hydropulsor AB. HSF får röstmajoritet i Hydropulsor. Metallica säger: Riskkapitalbolaget Metallica har beslutat att ej satsa mera pengar i Hydropulsor. Utan nya finansiella resurser så kommer bolaget att gå i konkurs. Företagsrekonstruktören Lars-Erik Saltin har utarbetat en lösning som Metallica är beredd att pröva. En ny huvudägare, HSF, med bl a industrimannen Åke Hörnell, har anmält sitt intresse för att övertaga A- aktierna i bolaget och sätta in såväl finansiella resurser som kompetens för att vända utvecklingen i bolaget. Förutsättningar är att en lyckad ackordsuppgörelse kan uppnås med Hydropulsors fordringsägare och att visst kapital kan anskaffas utanför ägarkretsen. Metallica överlåter A-aktierna och därmed röstmajoriteten eftersom utsikterna att lyckas bedöms som goda med den nye huvudägaren. Metallica är medvetet om att Hydropulsor kan sättas i konkurs om den nye huvudägaren ej lyckas uppnå en ackordsuppgörelse som minimum reducerar skulderna med 20 Mkr och ej lyckas anskaffa det ytterligare kapital som är planerat. HSF säger: HSF gör bedömningen att det finns mycket goda möjligheter att få Hydropulsor på fötter och så småningom till ett framgångsrikt företag genom den kompetens, de kundrelationer, det kontaktnät, etc som finns i Hydropulsor och den kompetens, det nätverk och de pengar som HSF kan tillföra. Rekonstruktionsperioden, dvs tiden fram till att arbetet med ackord mm är slutfört, är riskfylld. Hydropulsor kan förlora kunder och medarbetare. HSF har därför bedömt det som nödvändigt att snabbt få kontroll över bolaget. Förutsättningen för att driva företaget är att ackordsuppgörelsen blir lyckad och att visst externt kapital kan anskaffas. Skulle dessa förutsättningar inte uppnås så kommer HSF att försätta Hydropulsor i konkurs. HSF avser komma med ytterligare information den 13 augusti 2002. Ackordsuppgörelse Hydropulsor AB har idag lämnat ansökan om offentligt ackord till Tingsrätten. Övervägande skäl talar för att ett ackord på 25 % genomföres. För att uppnå 20 Mkr i skuldminskning krävs ytterligare uppoffringar från några fordringsägare. Rekonstruktören Lars-Erik Saltin gör bedömningen att det är goda möjligheter att lyckas. Bolagsstämmorna den 13 augusti 2002 Vid den extra bolagsstämman den 13 augusti kommer en styrelse föreslagen av HSF att väljas. Den nya styrelsen avses utse en ny Verkställande direktör vid sitt konstituerande sammanträde efter bolagsstämmorna. HSF High Speed Forming Technology 2000 AB (www.speedforming-2000.se) är ett företag inriktat på att finansiera och medverka i driften av innovativa företag som sysslar med ny teknik. Företaget är placerat i Borlänge. Huvudägare direkt och indirekt är Åke Hörnell, Yngve Bergström och Lars Troive. Styrelsen består av Yngve Bergström (ordf), Åke Hörnell och Lars Troive. HSF äger sedan tidigare 1,9 miljoner B-aktier i Hydropulsor och var för några år sedan störste ägare i Hydropulsor. Handeln med Hydropulsorsaktien Handeln med aktien stoppades den 6 augusti. Handelsstoppet förlängs till 14 augusti med hänsyn till planerad ytterligare information den 13 augusti. Karlskoga den 9 augusti 2002 Hydropulsor AB (publ) High Speed Forming Technology 2000 AB Förvaltnings AB Metallica Uppgifter om vem som lämnar ytterligare info: Yngve Bergström för HSF (ordf i HSF), tel 070 224 0205 Hans Karlsson för Metallica (VD i Metallica), tel 070 529 0035 Klemens Lundin för Hydropulsor (VD i Hydropulsor), tel 070 574 2916. Rekonstruktören Lars-Erik Saltin, tel 070 513 1710 Hydropulsor AB utvecklar och säljer kompletta maskinsystem för att effektivisera centrala processer inom tillverkningsindustrin - kapning av metalliska material, formning av homogena material och formning av metall- och keramiska pulver (pulverkompaktering) samt stansning. Hydropulsor använder en unik teknologi, baserad på höghastighetshydraulik, som med ett mycket hårt och snabbt slag ger upphov till ett fenomen som kallas för adiabatisk mjukgöring. Tack vare detta fenomen kan höghastighetskapning, höghastighetsformning och höghastighetsstansning utföras med bl.a. hög precision, hög kvalitet, hög produktivitet och låg energiförbrukning. Inom området pulvermetallurgi erhålls bl. a. högre densitet och möjlighet att tillverka helt nya komponenter som inte är möjligt med traditionell pulverkompaktering. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00660/wkr0002.pdf

Dokument & länkar