Om oss

Hynion bygger, äger och driver vätgastankstationer i och runt de största städerna i Skandinavien. Företaget erbjuder tankstationer baserade på egen teknologi och årtionden av erfarenhet för nyckelfärdig etablering och drift av intresserade aktörer eller inom ramen för samarbeten eller delägarskap. Företagets ledning har också lång erfarenhet av att etablera och driva nystartade företag inom vätgasteknik och förnybar energi.

Prenumerera