I.A. Hedin Bil AB:s delårsrapport tredje kvartalet 2019

Nybilsförsäljningen utvecklades överlag positivt under det tredje kvartalet efter en nedgång under våren. Marginalen från försäljningen av begagnade bilar fortsatte att öka och eftermarknadsaffären stärktes under det tredje kvartalet.

Göteborg, fredag 11 november 2019

Marknaden för nybilsförsäljning i Sverige visade en kraftig återhämtning under tredje kvartalet jämfört med förra året. Kvartalsvisa jämförelser med förra året haltar på grund av införandet av Bonus Malus, hittills i år har totalmarknaden minskat med ca. 13%, minskningen för jämförbara enheter i Hedin var mindre vilket innebär ökade marknadsandelar. Norge visade fortsatt en blandad utveckling, där försäljningen av elbilar ökat väsentligt samtidigt som marknaden för fossildrivna bilar minskar kontinuerligt. Ett ökat utbud av rena elbilar gör att vår marknadsandel för närvarande minskar. Den belgiska marknaden fortsatte också att minska under det tredje kvartalet, samtidigt som våra anläggningar har nytta av att Mercedes-Benz befäst sig som det ledande premiummärket i Belgien och vi växer därför i både absoluta och relativa tal. Sammanfattningsvis är innevarande år fortfarande något av ett mellanår innan de stora lanseringarna av laddhybrider och elbilar tar fart under 2020.

Försäljningen av begagnade bilar fortsätter att utvecklas positivt på samtliga marknader, med förbättrade marginaler och en ökad omsättningshastighet.

Eftermarknaden har stärkt marginalerna och vi arbetar kontinuerligt med att skapa långsiktiga relationer med hjälp av serviceavtal och säsongserbjudanden.

Vi har under kvartalet expanderat vår marknad för BMW i Norge och Mercedes-Benz i Belgien genom strategiska förvärv. Tre år efter det att vi började titta på Belgien som en möjlig marknad har vi nu genomfört de förvärv som vi planerade från början. Det befäster vår strategi att arbeta långsiktigt för att bygga en stark marknadsnärvaro och ett konkurrenskraftigt kunderbjudande.

Nyckeltal jämfört med Q3 2018
- Försäljningen ökade med 8% till 5 262 Mkr (4 858 Mkr).
- Rörelseresultatet ökade till 104 Mkr (21 Mkr). Exklusive IFRS16 uppgick rörelseresultatet till 95 Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster ökade till 45 Mkr (-5 Mkr), och exklusive IFRS16 till 52 Mkr.

För att se hela rapporten klicka på länken:
https://www.hedinbil.se/om-hedin-bil/investor-relations/ekonomiska-rapporter

I.A. Hedin Bil AB
(publ)

För ytterligare information

VD: Anders Hedin, anders.hedin@hedinbil.se 
Media hänvisas till: press@hedinbil.se

Denna information är sådan som I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksför-ordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2019, kl. 15:30 CET. I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ), Box 2114, 431 02 Mölndal.


I.A. Hedin Bil är en av nordens största privatägda bilåterförsäljare. I portföljen finns 32 varumärken och bolaget tillhandahåller fullservice för såväl privat- som företagskunder. Finansiering, service och försäkring är några av de komponenter i den helhets-lösning som erbjuds. Hedin Bil är representerat på mer än 100 platser i Sverige, Norge och Belgien. Omsättningen för 2018 uppgick till 21 miljarder SEK och antalet anställda var 2 450. www.hedinbil.se


® I.A. Hedin Bil är ett registrerat varumärke som ägs av Anders Hedin Invest-koncernen (91%) och av Ingemar Hedin (9%).

Taggar:

Om oss

I.A. Hedin Bil är en av nordens största privatägda bilåterförsäljare. I portföljen finns ett 30-tal varumärken och bolaget tillhandahåller fullservice för såväl privat- som företagskunder. Finansiering, service och försäkring är några av de komponenter i den helhetslösning som erbjuds. Hedin Bil är representerat på mer än 100 platser i Sverige, Norge och Belgien. Omsättningen för 2018 uppgick till 21 miljarder SEK och antalet anställda var 2450. www.hedinbil.se ® I.A. Hedin Bil är ett registrerat varumärke som ägs till 91% av Anders Hedin Invest-koncernen och till 9% av Ingemar Hedin.