I.A. Hedin Bil har publicerat sin årsredovisning och sin hållbarhetsrapport

Report this content

Göteborg, den 15 april, 2019

Idag publicerade I.A. Hedin Bil sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen innehåller en översikt av bolaget, finansiella rapporter och förvaltningsberättelsen. I.A. Hedin Bil släpper samtidigt sin hållbarhetsrapport för 2018 på svenska.

Anders Hedin, ägare och koncernchef, säger:

”2018 var ytterligare ett händelserikt år för oss som koncern. Under året invigde och nyinvigde vi sammanlagt sju anläggningar. Vi öppnade på elva nya platser, förvärvade 14 nya anläggningar och etablerade oss på en ny marknad, Belgien. I och med detta passerade vi i mitten av året en milstolpe då vi välkomnade vår hundrade anläggning. Allt sammantaget, en makalös bedrift att vara stolta över.”

Nyckeltal jämfört med föregående år:
• I.A. Hedin Bil ökade antalet sålda bilar med 31% till 78 504 (59 595)
• Omsättningen ökade med 66% till 21 043 Mkr (12 657 Mkr)
• Resultatet efter finansiella poster minskade till 113 Mkr (144 Mkr)

Nettoomsättningen ökade med 66% till 21 043 Mkr (12 657 Mkr). Nettoomsättningen avser i huvudsak intäkter från försäljning av fordon och servicemarknad. Den organiska tillväxten uppgick till 12%, vilket är högre än marknadens utveckling som helhet.

Rörelseresultatet uppgick till 227 Mkr (197 Mkr), vilket innebar en rörelsemarginal om 1,1% (1,6%). Marginalerna i bilförsäljningen är fortsatt pressade och uppgår till 0,6% (1,0%). I servicemarknaden uppgår rörelsemarginalen till 3,0% (3,0%), vilket är belastat med ökade avskrivningar på grund av nyinvesteringar i verkstäder.

Finansiella kostnader har ökat främst på grund av förvärvsfinansiering och rörelsekapitalfinansiering av nya förvärv.

Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten (på svenska) kan hämtas på www.hedinbil.se.

I.A. Hedin Bil AB (publ)

Denna information är sådan som I.A. Hedin Bil AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 15 april 2019, 09:00 CET.

För ytterligare information
Presskontakt: Emma Andersson, +46 707 936 053; emma.andersson@andershedininvest.se

I.A. Hedin Bil är en av nordens största privatägda bilåterförsäljare. I portföljen finns ett 30-tal varumärken och bolaget tillhandahåller fullservice för såväl privat- som företagskunder. Finansiering, service och försäkring är några av de komponenter i den helhetslösning som erbjuds. Hedin Bil är representerat på mer än 100 platser i Sverige, Norge och Belgien. Omsättningen för 2018 uppgick till 21 miljarder SEK och antalet anställda var 2450. www.hedinbil.se

® I.A. Hedin Bil är ett registrerat varumärke som ägs till 91% av Anders Hedin Invest-koncernen och till 9% av Ingemar Hedin.