I.A. Hedin Bils rapport första kvartalet 2019

Report this content

En stark inledning på 2019 med god tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Under första kvartalet ökade försäljningen inom samtliga rörelsesegment, samtidigt som marginalerna förbättrades. Nybilsförsäljningen utvecklades positivt och vi fortsatte att ta marknadsandelar, Serviceaffären förbättrades både i omsättning och resultat. En del av resultatökningen är relaterad till effekten av riktade besparingsprogram och ökad effektivitet som nu börjar få effekt.

Det glädjer mig att vi nu har tre starka hemmamarknader med väletablerade produkter och väl fungerande organisationer. Samtidigt strävar vi efter att bli ännu bättre, med mer kompletta erbjudanden både till privatpersoner och till företag. Vi fortsätter att investera i IT för att möta våra kunder på ett så enkelt sätt som möjligt, samtidigt som vi också investerar i intern effektivitet, där ny teknik möjliggör förenklade och automatiserade processer. Vi har haft en kraftig expansionsresa och det är min övertygelse att skalfördelar kommer att spela en allt större roll framöver.

Nyckeltal jämfört med Q1 2018
• Försäljningen ökade med 18% till 5 329 Mkr (4 535 Mkr).
• Rörelseresultatet ökade till 77 Mkr (4 Mkr). Exklusive IFRS16 uppgick rörelseresultatet till 68 Mkr.
• Resultatet efter finansiella poster ökade till 22 Mkr (-26 Mkr), och exklusive IFRS16 till 30 Mkr.

 

För att se hela rapporten klicka på länken:

https://www.hedinbil.se/om-hedin-bil/investor-relations/ekonomiska-rapporter

I.A. Hedin Bil AB

(publ)

För ytterligare information

VD: Anders Hedin, anders.hedin@hedinbil.se

Media hänvisas till: press@hedinbil.se

Presskontakt I.A. Hedin Bil AB: press@hedinbil.se

Denna information är sådan som I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019, 09:00 CET. I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ) Box 2114, 431 02 Mölndal.

I.A. Hedin Bil är en av nordens största privatägda bilåterförsäljare. I portföljen finns ett 30-tal varumärken och bolaget tillhandahåller fullservice för såväl privat- som företagskunder. Finansiering, service och försäkring är några av de komponenter i den helhetslösning som erbjuds. Hedin Bil är representerat på mer än 100 platser i Sverige, Norge och Belgien. Omsättningen för 2018 uppgick till 21 miljarder SEK och antalet anställda var 2450. www.hedinbil.se® I.A. Hedin Bil är ett registrerat varumärke som ägs till 91% av Anders Hedin Invest-koncernen och till 9% av Ingemar Hedin.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar