Komplettering till pressmeddelande ” I.A. Hedin Bil AB:s delårsrapport andra kvartalet 2020”

Report this content

Komplettering: Detta pressmeddelande är en komplettering till pressmeddelandet ” I.A. Hedin Bil AB:s delårsrapport andra kvartalet 2020” som publicerades 2020-08-14 kl. 10.00. Kompletterad information är att kvartalsrapporten har bilagts pressmeddelandet.  Nedan följer pressmeddelandet i sin helhet:

I.A. Hedin Bil AB:s delårsrapport andra kvartalet 2020

Hedin bil levererar ett starkt andra kvartal med fokus på kostnadsbesparingar och likviditet.

Göteborg, fredag 14 augusti 2020

Rörelseresultatet under andra kvartalet uppgick till 108 Mkr, vilket var en förbättring med 137% jämfört med andra kvartalet föregående år. Omsättningen i jämförbara enheter minskade med 3% jämfört med samma period föregående år. Verksamheterna i Hedin Bil och Bavaria, där även den norska verksamheten ingår, förbättrade både rörelseresultatet och rörelsemarginalen. Den belgiska verksamheten visade en förlust på grund av nedstängningen i marknaden, samtidigt som kassaflödet var positivt.

Den marknadspåverkan som kom under andra kvartalet på grund av Covid-19 pandemin är exceptionell och har påverkat både utbud och efterfrågan. I Belgien stängde marknaden under sex veckor, Norge påverkades av stängda skolor och restauranger samtidigt som Sverige inte gjorde några formella nedstängningar men aktiviteten i samhället var betydligt lägre.

Nybilsregistreringar i Sverige minskade med 37% jämfört med andra kvartalet 2019. Motsvarande siffror var -32% i Norge och -42% i Belgien. Marknaden för begagnade bilar, liksom servicemarknaden, har påverkats i mindre utsträckning.

Nyckeltal jämfört med Q2 2019

• Försäljningen minskade med 4% till 5 542 Mkr (5 791 Mkr).

• Rörelseresultatet ökade till 108 Mkr (46 Mkr).

• Resultatet efter finansiella poster ökade till 55 Mkr (-6 Mkr).

För att se hela rapporten klicka på länken:

https://www.hedinbil.se/om-hedin-bil/investor-relations/ekonomiska-rapporter

 

I.A. Hedin Bil AB

(publ)

För ytterligare information:VD: Anders Hedin, anders.hedin@hedinbil.se 

Media: press@hedinbil.se

 

Denna information är sådan som I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksför-ordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2020, kl. 10:00 CET. I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ), Box 2114, 431 02 Mölndal.

I.A. Hedin Bil är en av nordens största privatägda bilåterförsäljare. I portföljen finns 33 varumärken och bolaget tillhandahåller fullservice för såväl privat- som företagskunder. Finansiering, service och försäkring är några av de komponenter i den helhets-lösning som erbjuds. Hedin Bil är representerat på mer än 100 platser i Sverige, Norge och Belgien. Omsättningen för 2019 uppgick till 21,5 miljarder SEK och antalet anställda var 2 700. www.hedinbil.se

 

® I.A. Hedin Bil är ett registrerat varumärke som ägs av Anders Hedin Invest-koncernen (91%) och av Ingemar Hedin (9%).

Dokument & länkar