Rapport för fjärde kvartalet, I.A. Hedin Bil AB

Report this content

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Hedin, VD anders.hedin@hedinbil.se 031-790 00 00. Denna information är sådan som I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018, kl. 23:00 CET. I.A. Hedin Bil Aktiebolag (publ) Box 2114 431 02 Mölndal.