Rapport för tredje kvartalet, I.A. Hedin Bil AB

Nio månader

  • Omsättningen har ökat med 22 % till 8 648 Mkr (7 071 Mkr).
  • Resultat efter finansiella poster har minskat till 74,6 Mkr (85,5 Mkr).

Tredje kvartalet

  • Omsättningen har ökat med 22 % till 2 877 Mkr (2 362 Mkr).
  • Resultat efter finansiella poster har minskat till 19 Mkr (28 Mkr).

VD Anders Hedin kommenterar:

Tredje kvartalets största händelse för oss var förvärvet av Miklagruppen, återförsäljare av BMW och MINI i Sverige och Norge under varumärket Bavaria, samt Porsche i Norge. I och med detta välkomnar vi två nya varumärken, närmare 700 medarbetare och ett stort antal kunder till vår koncern. 2016 sålde Miklagruppen 17 000 nya och begagnade fordon igenom 22 anläggningar. Med hjälp av starka varumärken, ett bra produktutbud och engagerade medarbetare ser jag fram emot en fortsatt god utveckling.

Kostnader förknippade med våra senaste förvärv och nyetableringar är enligt plan, framför allt är det utförsäljning av övertagna lager som påverkade resultatet negativt under det tredje kvartalet.

På den svenska marknaden uppgick registreringen av nya personbilar under årets första nio månader till 3,1 %, samtidigt som transportbilar ökade med 4,1 % och lastbilar med 7,0 %.

Det innebar en gynnsam marknad för Hedin Bil, med försäljning av 33 497 nya och begagnade personbilar, vilket var en ökning med 15,1 % jämfört med samma period 2016. Försäljningen av transportbilar ökade med 34,5 % till totalt 6 006 stycken, medan lastbilsförsäljningen ökade med 18,1 % till totalt 293 stycken.

Vi förväntar oss en stabil efterfrågan på bilar och eftermarknad under det fjärde kvartalet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Hedin
VD I.A. Hedin Bil AB
031-790 00 00

FAKTA HEDIN BIL-KONCERNEN
Hedin Bil-koncernen är ett familjeföretag grundat 1985 under namnet Hedin Bil. Hedin Bil är en av de största bilåter-försäljarna i Norden med 2 500 medarbetare. I.A. Hedin Bil driver sin verksamhet på 88 bilanläggningar i Sverige och Norge och är återförsäljare för 28 bilmärken.

Hedin Bil-koncernen ingår i Anders Hedin Invest-koncernen tillsammans med Klintberg & Way-koncernen, Mabi Rent, Car to Go Sweden, Hedin IT och I.A. Hedin Fastighet-koncernen. Totalt beräknas 88,000 fordon säljas under rullande 12 månader. Anders Hedin Invest är även delägare i Lasingoo Sverige AB, Consensus Asset Management AB samt majoritetsägare i Tuve Bygg AB. Anders Hedin Invest-koncernens omsättning för rullande 12 månader beräknas uppgå till ca 24,5 miljarder SEK och antalet anställda är 2 900.

Om oss

I.A. Hedin Bil är en av nordens största privatägda bilåterförsäljare. I portföljen finns ett 30-tal varumärken och bolaget tillhandahåller fullservice för såväl privat- som företagskunder. Finansiering, service och försäkring är några av de komponenter i den helhetslösning som erbjuds. Hedin Bil är representerat på mer än 100 platser i Sverige, Norge och Belgien. Omsättningen för 2018 uppgick till 21 miljarder SEK och antalet anställda var 2450. www.hedinbil.se ® I.A. Hedin Bil är ett registrerat varumärke som ägs till 91% av Anders Hedin Invest-koncernen och till 9% av Ingemar Hedin.