Ägarförändring i I-Tech

Report this content

I-Techs näst största ägare, Almi Invest, har sålt 850 000 aktier i I-Tech. Köpare till huvuddelen av aktierna är en svensk institutionell investerare.

Almi Invest, bestående av Almi Invest Västsverige AB och Almi Invest AB, ägde tidigare 1 900 164 aktier motsvarande 16,0 procent av aktierna i I-Tech. Efter försäljningen kommer Almi Invest att inneha 1 050 164 aktier motsvarande 8,8 procent av aktierna i I-Tech och därmed fortsatt utgöra en av bolagets tre största ägare.

Almi Invest gjorde den första investeringen i I-Tech 2004 och har sedan dess varit en aktiv ägare i I-Tech. Sedan vi investerade har I-Tech på ett förtjänstfullt sätt tagit steget från utveckling till kommersialisering. Idag har I-Tech uppnått en stark position där intresset från både tillverkare av marin färg och fartygsägarna ökar. Almi Invest har som målsättning att bistå innovativa tillväxtbolag i dess utveckling och I-Tech är ett framgångsrikt exempel på detta. I-Tech har nu nått en betydande mognadsgrad där lönsamhet är inom räckhåll samtidigt som den finansiella situationen är stark tack vare förra årets lyckade notering på First North. I och med detta är det naturligt för Almi Invest att växla ned vårt ägande, vilket vi nu gör på ett ansvarsfullt sätt säger Mats Enegren, investeringsansvarig på Almi Invest Västsverige.

I samband med att I-Tech noterades på Nasdaq First North den 28 maj 2018 ingick Almi Invest och ett antal andra större ägare avtal om tolv månaders lock-up med Erik Penser Bank. I och med att köparna i den aktuella transaktionen bedöms vara långsiktiga och stärka ägarbilden i I-Tech har Erik Penser Bank beviljat ett undantag från lock-up avseende de sålda aktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Chaabane, VD

M: 073-910 37 08

E: philip.chaabane@i-tech.se

Om I-Tech (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För ytterligare information se: www.i-tech.se

Prenumerera