Chugoku Marine Paints lanserar ny antifoulingprodukt baserad på Selektope®

En ny antifoulingfärg innehållande I-Techs aktiva substans, Selektope®, har introducerats på den japanska marknaden. SEA PREMIER 3000 PLUS är den åttonde produkten som Chugoku Marine Paints lanserat kring Selektope® vilket visar på den japanska tillverkarens ökande tilltro till teknologin.

SEA PREMIER 3000 PLUS är en självpolerande färg som kombinerar silylpolymer-teknologi, för ökad prestanda mot slime och alger, med Selektope® och kopparoxid, för en totalt sett bättre prestanda också mot hård påväxt. Produkten kommer initialt appliceras på kustgående fartyg med låg aktivitetsnivå på den japanska marknaden. SEA PREMIER 3000 PLUS är också anpassad för användning på fartygets nischområden så som sjökistor, propeller tunnlar mm.

“Det tilltagande utbudet av Selektope-baserade färgprodukter visar på teknologins avgörande bidrag till att lyfta CMPs antifoulingprodukter till nya nivåer med ökad prestanda och differentieringsgrad. Att utöka produktutbudet på världens tredje största marknad kommer steg för steg bidra till en fortsatt långsiktig tillväxt för I-Tech, säger I-Techs VD Philip Chaabane

Om I-Tech AB 

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@erikpenser.se. För ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope®

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom gränserna för en rigorös riskutvärdering.  Selektope® är en organisk, icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent.

www.selektope.com

Om SEA PREMIER 3000 PLUS

Överlägsna antifouling egenskaper genom silylpolymer-teknologi och stabil ytskiktsförnyelse, avsedd främst för kustgående fartyg på den japanska marknaden. Ger ett utmärkt påväxtskydd för fartyg som löper hög risk för marin påväxt beroende på rutt eller drifts-förhållande.

SEA PREMIER 3000 PLUS har en linjär och kontinuerlig poleringsgrad under systemets hela livslängd. Det polerande lagret kontrolleras optimalt för att ytterligare förbättra ytförnyelse och behålla de enastående antifouling egenskaperna.

SEA PREMIER 3000 PLUS super-släta yta reducerar fartygets friktion mot vattnet och uppnår 5–8 %* minskad bränsleförbrukning jämfört med konventionella hydrolyserbara antifouling färger.

*Då super-slät specifikation inkluderande rostskyddsfärg används.

Egenskaper:

- Kraftfull kombination av Selektope® och kopparoxid för överlägset skydd mot hård påväxt.  

- Enastående mot påväxt av slime och alger.

- Stabil och kontrollerad ytförnyelse.

Applikationsområden:

- Japanska kustgående fartyg

- Fartyg som kräver enastående skydd mot påväxt av havstulpaner.  

- Fartyg med låg aktivitetsgrad och hastighet.

- Lämplig för skydd mot påväxt på nischområden som sjökistor och vattenintag, bogpropeller tunnlar etc.

https://www.cmp.co.jp/products/marine_paint/seapremier_3000plus.html#sp3000plus

Taggar:

Prenumerera

Media

Media