I-Tech AB anställer Per Svensson som Försäljningsdirektör

Report this content

I-Tech AB, bioteknikföretaget bakom den unika marina antifouling substansen Selektope® som motverkar påväxt av havstulpaner på fartygsskrov, har anställt Per Svensson i rollen som Försäljningsdirektör.

I den här ledande befattningen kommer Per Svensson att ta fullt ansvar för att driva försäljningen genom att arbeta för att utveckla nya kunder till att använda Selektope®. Han kommer också att ha ansvar för att stödja och utöka befintliga kundkonton inom den globala marina färgindustrin. Per ansluter sig till I-Tech AB som befinner sig i en långsiktig tillväxtfas. 2019 var det bästa året hittills med en ökad nettoomsättning om 57% jämfört med 2018.

Per Svensson kommer till I-Tech från sin tidigare roll som Director, Global Sales & Aftermarket, Marine Solutions inom Emerson Automation Solutions. Han har lång erfarenhet av att arbeta globalt med högteknologiska marina nivåmätnings- och automationsprodukter i olika roller inom Eftermarknad, Försäljning, Marknadsföring och som Affärsområdesansvarig. Innan Emerson arbetade Per hos Saab Marine Electronics AB. Han har också haft flera styrelseuppdrag i teknikföretag baserade i Singapore, Finland och Storbritannien. Han har teknisk bakgrund inom automationsområdet och akademiska kvalifikationer inkluderar examen som Marknadsekonom från IHM Business School och Företagsledning vid Stockholm School of Economics.

Philip Chaabane, VD, I-Tech AB, säger: ”Med ett gott resultat från tidigare ledande kommersiella befattningar kommer Per att spela en viktig roll i utvecklingen av nya och befintliga kommersiella relationer för I-Tech över hela världen. Med 30 års erfarenhet inom den marina industrin kommer Per att bidra starkt till att vidareutveckla affären och affärsmannaskapet till större bolags nivåer, och samtidigt säkerställa vår viktiga entreprenörsanda. Jag är övertygad om att hans kommersiella skicklighet och väletablerade rykte inom den marina industrin kommer att utöka I-Techs globala kundbas till stöd för vår fortsatta tillväxt.”

Per Svensson, Försäljningsdirektör, I-Tech AB, säger: ”Den marina industrin strävar efter en förbättrad miljöagenda och jag är stolt över att börja i ett företag som hjälper skeppsredarna att undvika marin påväxt på fartygsskrov i sin strävan efter bränslebesparingar. Jag har letat efter en position i ett välrenommerat företag som bidrar till att minska miljöpåverkan från den marina industrin. Jag har hittat den möjligheten med denna position hos I-Tech och ser fram emot att stödja deras fortsatta globala utveckling.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Philip Chaabane, VD
M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

 

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope®

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope® är en organisk, icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se: www.selektope.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar