I-Tech AB och IFF signerar gemensamt utvecklingsavtal

Report this content

I-Tech, utvecklare av antifouling-teknologin, Selektope®, har ingått i ett samarbetsavtal för produktutveckling med IFF, ledande inom biovetenskap och lösningar för mikrobiell kontroll. Syftet med det gemensamma projektet är att identifiera potentiella fördelar med att kombinera bolagens teknologier.

I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH), utvecklare av antifouling-teknologin, Selektope® har signerat ett avtal för gemensamt utvecklingsprojekt med IFF Microbial Control, leverantörer av antifouling-teknologin SEA-NINE™ 211N och utvecklare av nya SEA-NINE™ ULTRA.

Genom samarbetet önskar bolagen utvärdera tekniska möjligheter i kombinationen av de respektive teknologierna, som tillsammans har potential att erbjuda effektiva, hållbara och regulatoriskt godkända lösningar för skydd mot ett brett spektrum av arter som orsakar marin påväxt. Selektope erbjuder en unik lösning som stöter bort organismer som leder till hård påväxt (t ex. havstulpaner) från undervattensytor såsom båtskrov, medan IFFs SEA-NINE™-teknologi kompletterar med ett effektivt skydd mot mjuk påväxt (t ex. alger) som genom  nyutvecklad inkapslingsteknologi dessutom erbjuder en långvarig prestanda. Båda antifouling-teknologierna hör till ett fåtal aktiva substanser som godkänts av regulatoriska myndigheter i ledande nationer för reparation och nybyggnation av fartyg.

Genom samarbetet kommer båda parter gemensamt arbeta mot att utveckla en bredd av olika kompositioner som innefattar de aktiva substanserna Selektope®, SEA-NINE™ 211N och SEA-NINE™ ULTRA, tillsammans med andra vanligt förekommande ingredienser i marin antifoulingfärg. För att utvärdera och belysa potentiella fördelar med kombinationen av Selektope och SEA-NINE™, ingår det i produktutvecklingen att gemensamt testa och analysera de olika kompositionerna i marina miljöer.

Dr Markus Hoffmann, Technical Director på I-Tech AB säger:
”Efterfrågan för hållbar antifoulingfärg inom premiumsegmentet ökar. Vi ser ett stort marknadsbehov av antifouling-lösningar som erbjuder högpresterande skydd mot såväl hård som mjuk påväxt, samt har anpassats för specifika handelsrutter och varierande fartygsaktivitet. Detta samarbete utforskar innovativa lösningar för att möta den ökande efterfrågan. Tillsammans kompletterar de båda teknologiernas egenskaper varandra, och kunskapen som förväntas utvecklas genom detta projekt kan möjliggöra för våra kunder att erbjuda nya, effektiva lösningar mot marin påväxt.”

David Laganella, R&D Director på IFF Microbial Control säger:
“Vi tror att egenskaperna i våra kombinerade teknologier, tekniska expertis och R&D kapacitet kan sträcka sig långt utöver förbättringar av prestanda och stegvisa förändringar i färgformulering. Framtida resultat skulle kunna öppna för nya möjligheter inom industrin att ta steget mot kopparfria formuleringar som skulle leda till säkrare, mer kostnadseffektiva och mer hållbara lösningar, både för människa och miljö.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Hoffmann, Technical Director
Tel: +34 064 898 16 32

E-post: markus.hoffmann@i-tech.se

Philip Chaabane, VD
Tel: +46 073 910 37 08
E-post: 
philip.chaabane@i-tech.se

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor såsom fartyg- och båtskrov, men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifoulingfärg) minskar bränsle, underhållskostnader och utsläpp. I-Tech har erhållit samtliga nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera av världens största tillverkare av marin antifoulingfärg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se: 
www.i-tech.se.

Om Selektope®

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod i bekämpningen av hård marin påväxt. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin receptorn hos en havstulpanlarv, aktiveras dess simreflex, vilket gör det omöjligt för larven att fästa på skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och klarar rigorös riskutvärdering. Selektope® är en organisk, icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se: 
www.selektope.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

I-Tech, utvecklare av antifouling-teknologin, Selektope®, har ingått i ett samarbetsavtal för produktutveckling med IFF, ledande inom biovetenskap och lösningar för mikrobiell kontroll. Syftet med det gemensamma projektet är att identifiera potentiella fördelar med att kombinera bolagens teknologier.
Twittra det här

Citat

Detta samarbete utforskar innovativa lösningar för att möta den ökande efterfrågan. Tillsammans kompletterar de båda teknologiernas egenskaper varandra, och kunskapen som förväntas utvecklas genom detta projekt kan möjliggöra för våra kunder att erbjuda nya, effektiva lösningar mot marin påväxt
Dr. Markus Hoffmann