I-Tech uppgraderar den regulatoriska statusen för Selektope® i Japan

I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) har beviljats ​​fullt godkännande av antifouling substansen Selektope® enligt den japanska lagen om kemisk substanskontroll (CSCL) som verkställs av Ministeriet för Hälsa, Arbetsmarknad och Välfärd (MHLW), Ministeriet för Ekonomi, Handel och Industri (METI) samt Miljöministeriet (MOE).

  

Selektope® har haft ett lågvolym-godkännande i Japan sedan 2013. Med det fullständiga godkännande enligt CSCL, som erhölls den 2 juni, kommer Selektope® inkluderas i CSCL-registret som ett specificerat nytt kemiskt ämne.Utvärderingen av Selektope® som ett nytt kemiskt ämne enligt CSCL har inneburit grundliga riskbedömningar för människor och miljö för att säkerställa en säker användning av antifouling biociden.Godkännandeförfarandet för kemikalier i Japan enligt CSCL syftar till att förhindra spridning av kemiska ämnen som kan utgör en risk för människors hälsa eller störa växt-och djurliv. Då Selektope® nu är godkänt enligt CSCL har I-Tech utvidgat den globala försäljningspotentialen i Japan.

I-Techs revolutionerande bioteknologi, Selektope®, är en organisk, metallfri ingrediens som hindrar havstulpanpåväxt genom en temporär aktivering av havstulpanlarvens simreflex, vilket skapar ett flyktbeteende från skrovytan. Denna unika antifoulingsubstans karaktäriseras av dess precision, effektivitet vid låga koncentrationer och icke-dödliga mekanism. Kraftig havstulpanpåväxt är särskilt problematiskt för fartyg, eftersom det ökar den hydrodynamiska kraften, vilket ökar bränsleförbrukningen och leder till ökade utsläppen av växthusgaser och farliga partiklar.

Philip Chaabane, VD, I-Tech AB, kommenterar: ”Vi välkomnar det uppgraderade godkännandet av Selektope® under den japanska CSCL som svarar på våra kunders önskan att ytterligare utöka sin verksamhet i Japan med vår teknik. Japan är en viktig marknad för I-Tech och de framgångar vi hittills har uppnått motiverar tydligt de investeringar som gjorts för att stärka den regulatoriska positionen för Selektope® i det landet.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Philip Chaabane, VD
M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

 

Om I-Tech AB (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope®

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope® är en organisk, icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se: www.selektope.com.
 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar