Penser Access: I-Tech - Bioteknik i färgstark utveckling

I-Tech redovisar starka försäljningssiffror för fjärde kvartalet 2018, då nettointäkterna uppgick till 11 mkr (7 mkr) och bruttomarginalen 44% (32%). Samarbete har inletts med en andra tillverkare, vilket på sikt kan resultera i lägre inköpskostnader. Dessutom ser bolaget ser positivt på möjligheterna till en tredje kund under 2019. Den goda tillväxten i kvartalet bekräftar vår bedömning att bolaget bör kunna nå sitt försäljningsmål om 100 mkr 2021 och vi behåller därmed våra försäljningsestimat. Sammantaget ser vi hög aktiepotential till medelhög risk men vill uppmärksamma att lock-up perioden som löper ut 28 maj, kan skapa temporärt säljtryck.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/itech_20190222.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera