• news.cision.com/
  • I-Tech/
  • Team Tankers International utökar användandet av Selektope® baserad antifouling

Team Tankers International utökar användandet av Selektope® baserad antifouling

Report this content

Det Bermuda baserade rederiet Team Tankers International har lagt order för målning av ytterligare 4 fartyg med Selektope® baserad antifouling. Ordern är ett resultat av de mycket lyckade testerna över 40 månader med Team Calypso.

Vid fartygets senaste 5 års service målades sidorna på Team Calypso, 46,067 dwt, med Chukogu Marine Paints SEAFLO NEO CF-Premium antifouling innehållande Selektope®. Arbetet utfördes på Sembcorp shipyard, Singapore 2015.

Över de senaste 40 månaderna har fartyget opererat på olika färdrutter över hela världen, ofta i globala hotspots vad gäller marin påväxt med vattentemperaturer på över 25oC vilket innebär en kraftig risk för påväxt på skrovet. Fartyget har också haft flera längre ankringsperioder

Den undervattensinspektion som genomfördes efter 35 månader i drift visade att skrovet på Team Calypso var i princip helt fritt från inte bara havstulpaner utan även mjuk påväxt.

Dataanalyser genomförda av en oberoende specialist verifierar också effekten på fartygets prestanda. Totalt ökat motstånd i vattnet för Team Calypso orsakat av påväxt på skorv och propeller är mycket lägre än referensfarttyg med liknande ålder, storlek och rutter, 16% jämfört med förväntat ökat motstånd med upp till 30%. Motståndsökningen från skrovet uppgår till 10% medan ökningen från påväxt på propellern står för de resterande 6%. Detta ger en total ökning motsvarande 0,4% per månad att jämföras med en förväntad tillväxttakt på 0,5-1,0%.

”Det är mycket tillfredställande att Team Tankers till fullo drar nytta av de bränslebesparingar som är kopplade till användandet av Selektope® teknologin. Den oberoende dataanalysen i kombination med undervattensinspektioner visar det utomordentliga skydd mot havstulpaner Selektope® erbjuder oavsett graden av stillaliggande eller färdrutter” kommenterar Philip Chaabane, VD, I-Tech AB.

”Det är nu över 3 års sedan Team Calypso målades om och vi kan konstatera att påväxten på skrovet är väldigt låg och vi hoppas att tillväxttakten skall vara fortsatt låg. Vi förväntar oss nu liknande prestanda för våra fartyg Team Tapatio, Team Toccata, Team Tosca och Team Leader när vi applicerar samma färg innehållande Selektope®” kommenterar kapten Pär Brandholm, Performance & Environmental Manager, Team Tankers.

“Chugoku Marine Paints är stolta över att kunna erbjuda ett antifouling system innehållande Selektope som levererar enastående prestanda för en fartygstyper, färdrutter och aktivitetsgrader. Den höga verkningsgraden i vår produkt SEAFLO NEO CF PREMIUM har bevisats av resultaten erhållna från Team Calypso” kommenterar Peter Douma, Sales Manager Northern Europe, Chugoku Marine Paints.

Flera globala färgtillverkare har ökat sin motståndskraft mot hård påväxt genom att tillföra Selektope® i sina produkter och I-Tech AB uppmanar nu rederierna att ta i beaktande huruvida Selektope® finns i de antifouling-system produkter som utvärderas i deras urvalsprocess.

Om I-Tech AB

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. För ytterligare information se: www.i-tech.se

Om I-Tech (publ)

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@erikpenser.seFör ytterligare information se: www.i-tech.se


Taggar:

Prenumerera

Media

Media