IA Industriarmatur Group AB (publ.) har tillsammans med Johnas Lindblom överenskommit om att avsluta Johnas konsultuppdrag som CFO i koncernen

IA Industriarmatur Group AB (publ.) har tillsammans med Johnas Lindblom överenskommit om att avsluta Johnas konsultuppdrag som CFO i koncernen. Johnas kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om 3 månader för att säkerställa en ordnad övergång till dess att en ny CFO tillträder.

Johnas Lindblom har varit CFO för IA Industriarmatur Group AB (publ.) sedan januari 2018.

”Johnas har under sin tid på Industriarmatur starkt bidragit till den positiva utvecklingen i bolaget liksom dess stärkta finansiella position och struktur. Vi är idag skuldfria, har ett positivt kassaflöde, god kassalikviditet och soliditet. Vi vill därför varmt tacka honom för hans tid och insats i bolagets utveckling och önskar honom all lycka och framgång med nya utmaningar. Processen för att rekrytera ny CFO kommer inledas omgående,” säger Jan-Eric Nilsson, VD Industriarmatur.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan-Eric Nilsson, VD, IA Industriarmatur Group AB (publ)

Tel. +46 (0) 73 519 10 11
E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.se
 

Kort om IA Industriarmatur Group AB (publ.)
Industriarmatur hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en hög grad av automatisering.

Industriarmaturs uppkopplade erbjudande gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och möjligheter att gå från ett schemalagt underhåll till behovsstyrt underhåll.

IA Industriarmatur Group AB (publ) är noterat på Spotlight Stockmarket (ticker: IAG).

Om oss

Industriarmatur erbjuder unika uppkopplade produkter till energisektorn som ökar kundernas produktivitet. www.industriarmatur.se

Prenumerera

Dokument & länkar