IAAM Sverige arrangerar forskningskryssningar över hela världen – tusentals deltagare under årets konferenser

Den 10–13 juni hölls IAAM:s senaste konferens, Composite Materials Congress, ombord Viking Lines M/S Mariella mellan Stockholm och Helsingfors. Forskare och beslutsfattare inom det globala näringslivet samlades för att presentera och diskutera forskning och framsteg inom fält så som kompositmaterial, grafen & 2D-material och bioelektronik. Arrangören, International Association of Advanced Materials (IAAM), har som mål att föra forskning och näringsliv närmare varandra. Till hösten och vintern arrangeras internationella konferenser i Singapore, Orlando och Sydney.

En av de stora keynote-talarna var professor Joseph H. Koo från University of Texas i Austin, USA. Han specialiserar sig inom nanokompositmaterial för extrema miljöer såsom rymdfarkoster. Professor Koo har 40 års erfarenheter inom sitt fält och har genomfört NSF- och NASA-finansierad forskning. Han är väldigt nöjd med konferensen.
– Jag blev förvånad över konferensens mångfald och bredd, säger han.

Att sammanföra olika forskningsfält med näringslivet är vad Dr. Ashutosh Tiwari, grundare av IAAM, försöker åstadkomma med IAAM:s kongresserie.
– Mångfald är viktigt för oss. Den här gången bjöd vi in flera framstående forskare inom flera olika fält samt näringslivsföreträdare för att lära av och utvecklas av varandra, med förhoppningen att skapa nya innovationer, säger han.

Tre samtida forskningsområden var i fokus under The 26th AMC:
Composite Materials Congress är en plattform och diskussionsforum om den senaste utvecklingen kring nya kompositmaterial.

Grafen och 2D-material
Femton är efter upptäckten av materialet grafen organiserades ett specialevent för att diskutera framsteg, utmaningar och möjligheter för samhällsnyttan med grafen-forskning.

Ett tematiskt symposium om Biosensorer och bioelektronik med framstående forskare från akademi och industri arrangerades också under kryssningen. Det efterföljdes med lanseringen av Handbook Biosensors and Advanced Sensors, publicerad av WILEY-Scrivener, USA i samarbete med International Association of Advanced Materials, Sweden. 

Ett internationellt konsortium bildades också under kryssningen. På temat Translationell kompositforskning och innovationer hölls diskussioner med målet att få till stånd globalt sammarbete och att erbjuda en plattform som ska bygga kunskap och gemensamma rutiner när det kommer till ansökan om forksningsstöd, kommersiella samarbeten med mera.

Framstående talare på den 26:e Advanced Materials Congress
Prof. Marc Bockrath, University of California, USA
Tetsuya Onishi, Grand Joint Technology Ltd., Hong Kong and Koto Electric, Japan
Prof. Ruxandra Botez, University of Quebec, Canada
Prof. Bunshi Fugetsu, University of Tokyo, Japan
Prof. Liangchi Zhang, University of New South Wales, Australia
Prof. Eric Arquis, Université de Bordeaux, France
Jatin Mohapatra, Tata Steel Ltd., India
Prof. Andrea Bernasconi, Politecnico di Milano, Italy
Prof. Sergey Dunaevsky, Saint-Petersburg Electrotechnical University, Russia

För mer information om den senaste konferensen: https://www.iaamonline.org/blog/report-of-the-26th-assembly-of-advanced-material-congress/ 

Kommande konferenser arrangerade av IAAM:
11–14 Augusti 2019, Stockholm – European Advanced Materials Congress
9–11 September 2019, Stockholm – European Advanced Energy Materials and Technology Congress
9–11 Oktober 2019, Stockholm – European Advanced Nanomaterials Congress
31 Oktober – 4 November 2019, Singapore ­– Asian Advanced Materials Congress
8–13 December 2019, Orlando – American Advanced Materials Congress
2­– 5 Februari 2020, Sydney – Advanced Materials World Congress

Forskningskryssningarna arrangeras av The Internationel Association of Advanced Materials (IAAM), en ideell organisation vars mål är att skapa forum för utbildning och spridning av forskning inom de snabbt växande områdena kring avancerade material.

För ytterligare information, kontakta:
Dr Ashutosh Tiwari, grundare IAAM, tfn: +46 (0)725 44 55 53, e-post: director@iaam.se
Anders Ekhammar, presskontakt IAAM, tfn: +46 (0)707 46 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag blev förvånad över konferensens mångfald och bredd
Professor Joseph H. Koo, University of Texas
Mångfald är viktigt för oss. Den här gången bjöd vi in flera framstående forskare inom flera olika fält samt näringslivsföreträdare för att lära av och utvecklas av varandra, med förhoppningen att skapa nya innovationer
Dr Ashutosh Tiwari, grundare av IAAM