Bokslutskommuniké 2017

VD Kommentar

2017 har varit ett spännande år för iApotek. Den 28 juni togs bolagets aktie upp för handel på AktieTorget och i samband med noteringen genomfördes en spridningsemission på 3,3 MSEK som blev övertecknad med cirka 33 procent.

Under året har bolaget fokuserat på försäljning och marknadsaktiviteter för att växa och stärka bolagets varumärke iApotek.se genom olika marknadsföringskanaler såsom nationell tv, webb-tv och sociala medier. Utvecklingen av vår webbutik och innehåll har skett löpande under året och vi kan nu konstatera att vi har uppnått vårt mål att erbjuda över 7 000 produkter till våra kunder. Bolaget har också inlett ansökningsprocessen om att bli ett öppenvårdsapotek. Under året har vi skapat oss de förutsättningar som läkemedelsverket och e-hälsomyndigheten kräver för att vi ska kunna genomföra en framgångsrik ansökningsprocess. Öppenvårdstillståndet skulle utöver en kvalitetsstämpel för bolaget och möjligheten till att bedriva försäljning av receptbelagda läkemedel även innebära ett ökat utbud av receptfria läkemedel som bolaget får bedriva försäljning av.

Framtid
Vi kommer att lägga fullt fokus på att slutföra ansökan om att bli ett öppenvårdsapotek för sedan återuppta en allt mer aggressiv marknadsföringsstrategi för att skapa tillväxt genom ökad omsättning. Vi ser med stor positivitet och förhoppning på 2018 och kommer fortsätta det hårda arbetet som vi har lagt ned under 2017 för att ta nästa steg mot att bli ett fullskaligt öppenvårdsapotek.

Med detta sagt vill jag passa på att tacka aktieägarna för det gångna året och att vi i styrelsen för iApotek Int AB ser fram emot ett framgångsrikt 2018.

2018-02-09
Christian Kronegård
VD iApotek Int AB

Prenumerera

Dokument & länkar