Delårsrapport tre 2018

Report this content

Tredje kvartalet innehöll ytterligare ett förvärvstillträde då iApotek i september tog över Eprix. Det är ett välskött bolag under tydlig ledning som från dag ett bidragit till att förbättra iApoteks verksamhet. Genom förvärvet positionerar vi oss på en starkt växande e-handelsmarknad. Eprix har redan etablerat sig som en välkänd aktör genom sitt varumärke apotek365.se i hela Sverige. Eprix börjar dessutom ta marknadsandelar i Danmark och Finland med mål om att expandera till hela Skandinavien. Planering och strukturarbete har redan påbörjats för att vi på bästa sätt ska kunna ta till vara på de synergieffekter och möjligheter som uppstått i samband med våra förvärv. Vi har efter tillträdet av Eprix flyttat ned iApoteks verksamhet till deras logistikcenter i Helsingborg. Flytten innebär en bättre och mer effektiv lösning dels vad det gäller prestation och kostnadsbild.

iApotek har stärkt sin position på marknaden avsevärt, genom en på marknaden stabil produktportfölj med skalfördelar, innovativa plattformar, fysisk försäljning och kompetenta medarbetare ger det förutsättningar för attraktiva konsumenterbjudanden och utvecklingsmöjligheter framöver. Marknaden för apoteksprodukter är enorm och med vår gemensamma kompetens inom e-handel, produkter inom apoteksområdet, logistik och företagande kommer vi fokusera på fortsatt utveckling, tillväxt och långsiktig lönsamhet.

För mer information, kontakta bolaget på:
VD Christian Kronegård
Telefon: +46-8 - 121 485 39
ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018.


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Dokument & länkar