Delårsrapport två 2019

Report this content

Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 12,0 MSEK (1,5 MSEK) och rörelseresultatet EBITDA uppgick till 0,5 MSEK (-0,5 MSEK).

Fullständig rapport finns bilagt.

Kvartal två resulterade i rekordomsättning. Omsättningen uppgick till 12,0 MSEK vilket kan jämföras med 9,4 MSEK under kvartal ett 2019. Ett starkt kvartal som indikerar på en omsättningstakt som börjar närma sig 50 MSEK på årsbasis, som kontinuerligt har ökat de senaste månaderna. Årets andra kvartal fortsatte att visa positivt rörelseresultat EBITDA som uppgick till 0,5 MSEK, vilket också ökade jämfört med årets första kvartal som uppgick till 0,4 MSEK. I syfte att bygga varumärkeskännedom och driva försäljning utökades anslagen för reklam och marknadsföring under kvartalet. Den totala omsättningen steg under kvartalet med 27 % ställt mot årets första kvartal. Den långsiktiga varumärkessatsningen medförde samtidigt att rörelseresultatet (EBITDA) i procent blev något lägre (4,0 %) för det andra än för det första kvartalet (4,3 %).

Under kvartalet har vi fortsatt satsa på sortimentsutveckling och ökat vår artikelbredd. Vi kommer satsa mer på externa försäljningskanaler som t ex Amazon, i syfte att fortsätta öka försäljningstakten. Att exponera oss i externa försäljningskanaler är både varumärkesbyggande och en möjlighet till ökad försäljning. Framöver kommer vi bibehålla våra fokusområden och strategi för att fortsätta skapa positiva resultat. Tillväxt under lönsamhet kommer vara en viktig och styrande faktor för att bygga verksamheter som står på en solid grund och på egna ben.

Finansiell information

Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 12,0 MSEK. Rörelseresultatet EBITDA uppgick till 0,5 MSEK. Kvartalets totala resultat belastas av ökade avskrivningar som kan härledas till tilläggsköpeskillingen som utgick för förvärvet av PharmArt. Båda dotterbolagen, PharmArt och Eprix visar upp positiva resultat och en ökad omsättning jämfört med föregående år.

För mer information, kontakta bolaget på:  

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019.

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Prenumerera