iApotek genomför spridningsemission inför listning på AktieTorget

På måndag den 29:e maj inleder iApotek Int AB sin spridningsemission inför notering på AktieTorget. Emissionen tillför iApotek upp till 3,3 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att sprida ägandet inför notering då Bolaget redan är rörelsefinansierat via tidigare kapitalanskaffningar.

Kort om iApotek
iApotek Int AB bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinmedel och kosmetikprodukter. iApotek Int AB har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på Internet. E-handelsplattformen har varit öppen från och till sedan hösten 2016 för beta-testing med ett färre antal produkter, och varje gång tjänsten var öppen såldes produkter. När Bolaget fick detta bevisat nylanserades e-handelsplattformen i mitten på mars 2017 där Bolaget i dagsläget har över 2 000 produkter och antalet besökare växer kraftigt.

Bakgrund och motiv till emissionen:
Sedan omregleringen av apoteksmonopolet år 2009 har framväxten av apotek och försäljning av apoteksprodukter ökat kraftigt. Sedan 2015 erbjuder flera fysiska apotek även försäljning via e-handel men endast en renodlad stor nätaktör är etablerad i Sverige. iApotek Int AB bildades januari 2016 med sin vision att öka tillgängligheten för försäljning av apoteks- och kosmetikprodukter i Sverige genom sin e-handelsplattform www.iapotek.se och www.shaveit.se som säljer grooming-produkter för män via abonnemang online. Bolaget betalanserade sin e-handelsplattform www.iapotek.se hösten 2016 och i mitten av mars nylanserades plattformen till att bli mer användarvänlig och större utbud av produkter.

Motivet för emissionen är att uppfylla AktieTorgets krav på spridning och underlätta den framtida handeln av Bolagets aktie. Styrelsen för iApotek Int AB ser en anslutning av Bolagets aktie till AktieTorget som ett viktigt steg för att förverkliga Bolagets affärsplan och uppsatta mål. Den kontinuerliga rapporteringen om Bolagets ekonomiska och kommersiella utveckling kommer att medföra att Bolagets aktieägare, leverantörer och samarbetspartners får en löpande och transparent bild av Bolaget, vilket bedöms gynnsamt för verksamheten i sin helhet.

Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.iapotek.se) och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se). Beräknad publicering 26 maj 2017.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningsperiod:
29 maj - 13 juni 2017                      
Teckningskurs: 3,30 SEK per aktie
Emissionsbelopp: Emissionen tillför Bolaget 3 300 000 SEK före kostnader vilka högst uppgår till 300 000 SEK.
Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 1 000 000 aktier.
Värdering: Bolaget värderas pre-money till 18,7 MSEK
Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare är uppfyllt.
Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas att upptas till handel den 28 juni 2017 under kortnamnet; IAPO.

VD Beatrice Sederowsky kommenterar:
“Denna listning på AktieTorget är ett stort steg i iApoteks utveckling, innebärande ökad exponering, större förtroende gentemot våra kunder och att allmänheten nu får möjlighet att vara med i ett bolag som jobbar för att bidra till ökad folkhälsa . iApotek är i startfasen, men jag ser en stor potential i den här verksamheten.”

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Beatrice Sederowsky
Telefon: +46-8 551 091 88
ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

Prenumerera

Dokument & länkar