iApotek har inlett förhandling om förvärv av apoteksbolag

Report this content

Stockholm 2018-03-08

iApotek har under en tid letat efter förvärv av ett apoteksbolag som bedriver apoteksverksamhet genom fysisk försäljning i butik. iApotek har nu inlett förhandling med ett bolag som har två anställda och en omsättning om ca 10 MSEK. Det planerade förvärvet kompletterar iApoteks nuvarande onlinehandel mycket väl då det ger bolaget ytterligare ett ben att stå på samt bidrar till att få in ytterligare kompetens och kunnande i bolaget.

Det tilltänkta förvärvsobjektet har uppvisat starka kontinuerliga resultat över de senaste åren med kontinuerligt förbättrade marginaler. Uppskattat justerat EBITDA resultat de senaste tolv månaderna var på ca 1 MSEK och med en omsättning om ca 10 MSEK.

Totala initial köpeskilling är överenskommen till 9 MSEK som ska betalas i kontanter och aktier i iApotek. Baserat på bolagets omsättning och EBITDA-resultat kan även tilläggsköpeskilling, utgörandes av aktier i iApotek, utgå till säljaren. Kursen för sådana aktier kommer bestämmas av den volymvägda genomsnittskursen under en 30-dagarsperiod som föregår utgången av perioden för tilläggsköpeskillingens intjänande.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Christian Kronegård
Telefon: +46-8 - 121 485 39
ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se 

Om iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek har ytterligare ett varumärke, Shave It, som inriktar sig mot groomingprodukter för män via abonnemang online.

Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar