iApotek månadsrapport juli 2019

Report this content

Stockholm 2019-08-13

iApotek slår på nytt sitt egna tidigare omsättningsrekord för en månad. Omsättningen för juli månad uppgick i koncernen till 4,7 MSEK, vilket på årsbasis skulle motsvara en omsättning över 56 MSEK. Båda dotterbolagen i koncernen ökade försäljningen markant jämfört mot föregående år. Omsättningen inom e-handelsområdet ökade med ca 100 procent jämfört med samma period föregående år. Intensiv marknadsföring och nya försäljningskanaler har skapat en tillväxt med en konstant ökande kundbas. Med samma strategi och fokusområden som hittills hoppas vi kunna fortsätta denna utvecklingstakt även framöver.

För mer information, kontakta bolaget på

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2019.


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Dokument & länkar