iApotek månadsrapport maj 2019

Maj månad blev en ny rekordmånad för koncernen. Omsättningen i maj uppgick i koncernen till 4,6 MSEK, vilket kan jämföras med tidigare toppnotering på 3,5 MSEK (december 2018). En framgångsrik sortimentsstrategi och en intensifierad marknadsföring har gett önskade resultat på försäljningen. Båda dotterbolagen i koncernen, Eprix och Pharmart, ökade sin omsättning markant jämfört med föregående år. Enbart Eprix ökade sin omsättning med över 100% jämfört med maj 2018. Bibehåller vi dessa försäljningsnivåer under en helårsperiod skulle det motsvara en årsomsättning på ca 55 MSEK per år för hela koncernen. Arbetet framåt kommer ha fortsatt fokus på förbättrade inköpspriser och inköpskanaler, utöka och utveckla sortiment bredden samt att öka vår synlighet på marknaden. Fokusområden som till stor del ligger till grund för den positiva utvecklingstakt som maj månad uppvisar.

//

För mer information, kontakta bolaget på:  

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2019.


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Prenumerera

Dokument & länkar