iApotek månadsrapport mars 2019

Report this content

Under mars månad 2019 uppgick omsättningen för koncernen till ca 3,3 MSEK jämfört med 0,1 MSEK under mars 2018. Dotterbolagens gemensamma omsättning ökade med ca 33% jämfört  samma period föregående år. Eprix ökade med ca 30% och PharmArt ökade med 35%.

Detta innebär att vi har lyckats bibehålla högsäsongens omsättningsnivåer under några av årets svåraste lågsäsongsmånader. Bidragande till den ökade tillväxten är bland annat satsningar på nya marknadsföringskanaler och en fortsatt ökning på försäljningen av receptbelagda läkemedel i den fysiska apoteksverksamheten.

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Prenumerera

Dokument & länkar