iApotek tar steget att bli en onlineaktör för receptbelagda läkemedel

iApotek påbörjar byggnationen av en apotekssystemlösning med avsikt att bli en apoteksaktör som kan erbjuda receptbelagda läkemedel online. Systemlösningen för receptbelagda läkemedel online kommer byggas på Apotek365 befintliga webbplattform och integreras mot Receptums MAXX-apotekssystem. Receptums MAXX-apotekssystem används av andra onlineapotek och är ett av nordens största apotekssystem för recepthantering. Steg ett omfattar byggnationen av den tekniska lösningen med en applikation som ska integrera mot MAXX-apoteksystem.
 

Detta ser vi som ett strategiskt viktigt steg för att bli än mer konkurrenskraftiga och attraktiva som onlineaktör på apoteksmarknaden. Med receptbelagda läkemedel online får vi en helt ny profil och kan konkurrera på samma villkor och förutsättningar som övriga onlineapotek. Förutom möjligheten till en helt ny kundbas med receptbelagda läkemedel får vi även andra fördelar. Ökade marknadsföringsmöjligheter då vi tex får en annan klassificering av Google vilket breddar vår annonsering och synlighet på nätet. Vi får tillgång till ett bredare online sortiment med receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som detaljhandelsaktörer inte kan erbjuda. Vi stärker vår organisation och kompetensbas med fler farmaceuter vilket ökar vår professionella kapacitet både inom vår verksamhet och gentemot kunder. Apotek365 sajten kommer under processen även att byggas om och få en ny profil på sitt tema och utseende. Vi får en uppgraderad och förbättrad servermiljö med högre kapacitet än idag. Åtgärder som framförallt kommer öka kundupplevelse och sajtens prestanda. Detta tror vi sammantaget blir ett steg åt rätt riktning för att lyckas bli en betydande spelare på apoteksmarknaden och för att lyfta upp vår onlineverksamhet till nästa nivå.

Första steget med byggnationen av integrationsapplikationen finansieras med eget kapital. Bolagets behov för kapitalanskaffning avseende rörelsekapital för uppskalning av verksamheten, lansering och marknadsföring samt förstärka organisationen kommer att utvärderas mer. Projektet beräknas i sin helhet ta ca 10 till 12 mån att genomföra. Verksamheten och organisationen kring hantering av receptbelagda läkemedel online kommer att byggas upp och drivas från Helsingborg.

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020.
 

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Prenumerera