iApotek tillträder och slutför förvärv av PharmArt AB

Report this content

2018-06-01

Igår efter stängning tillträdde iApotek Int AB 100 procent av aktierna i PharmArt AB. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 9 MSEK varav 4,5 MSEK betalas kontant och 4,5 MSEK betalas med nyemitterade aktier i iApotek.

Styrelsen i iApotek har med stöd från årsstämman 2017 beslutat om kvittningsemission av aktier i iApotek i samband med betalning av köpeskillingen avseende förvärvet av PharmArt. Beslutet innebär att 1 757 812 nya aktier emitteras till kursen 2,56 kr per aktie och att aktiekapitalet ökar till 842 481,2 SEK. Den kontanta delen av köpeskillingen har finansierats genom lån upp till 4,5 MSEK från ett antal borgenärer.

Utestående aktier i iApotek är före emissionen 6 667 000 och efter emissionen uppgår totala antalet aktier till 8 424 812 stycken. Teckning av aktierna skedde vid tillträde den 31 maj. Baserat på bolagets omsättning och EBITDA-resultat under de kommande tolv månaderna kan även tilläggsköpeskilling, utgörandes av aktier i iApotek, utgå till säljaren.

Kort om PharmArt

PharmArt är en apoteksrörelse med fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket och bedriver försäljning genom sitt varumärke Svea apotek som är beläget i centrala Stockholm. Bolaget omsatte under 2017 13 MSEK med ett resultat efter skatt på 1,3 MSEK. Bolaget har haft en tillväxtfas på ca 2-3 MSEK per år och beräknas fortsätta växa. Tillsammans med iApotek ser vi tydliga synergieffekter där verksamheterna kommer komplettera varandra väl.

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Christian Kronegård

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018.


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek har ytterligare ett varumärke, Shave It, som inriktar sig mot groomingprodukter för män via abonnemang online.

Prenumerera

Dokument & länkar