Lägesuppdatering iApotek

Report this content

Stockholm 2019-05-02

Första kvartalet är förbi och vi kan konstatera att vår utveckling går enligt planerna. Samtidigt som e-handel.se kunde rapportera om katastrof försäljning inom e-handeln (http://www.ehandel.se/Sommarvadret-slog-ut-Sveriges-e-handel,14626.html) så gör Eprix en av årets starkaste försäljningsveckor. Eprix ökade sin försäljning över påskhelgen med ca 60% i jämförelse med föregående år. Även övriga bolag i koncernen levererade bra resultat under perioden. Förklaringen till den ökade tillväxttakten är bland annat att vi ökat och breddat vårt onlinesortiment, intensifierat vår marknadsföring samt utökat försäljningen av receptbelagda läkemedel i vårt fysiska apotek. Vi ser ingen anledning att ändra ett vinnande koncept och fortsätter därför med samma strategi framåt och kryddar eventuellt den med ytterligare satsningar.

Vår logistikcentral i Helsingborg kommer under maj månad att byggas om för att kunna hantera större volymer. Ökad tillväxttakt har också inneburit att vi har fått utöka vår personalstyrka för att hantera de ökade försäljningsvolymerna. Det finns även planer på att anställa spetskompetens inom marknad- och produktutveckling under sommaren.

Framtagandet av ett nytt designtema till webbutikerna har också påbörjats. Vi hoppas att detta arbete kan vara klart under hösten. Ett nytt tema på webbutikerna kommer inte bara ge oss en uppgraderad profil utan även en positivare köpupplevelse för kunden.

Sammantaget så ser vi positivt på möjligheterna till en fortsatt positiv utvecklingstrend. Vi känner oss även trygga i att vår strategi att aggressivt växa genom att återinvestera positiva kassaflöden. Likt tidigare kommer vi under året att kommunicera månadsrapporter och lägesuppdateringar löpande för koncernen.


För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019.


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Prenumerera

Dokument & länkar