Lägesuppdatering iApotek

Report this content

Stockholm 2019-10-02

Det har varit en händelserik och intensiv vår och sommar för alla verksamheter inom koncernen, den mest positiva utveckling- och tillväxttakt har Apotek365 stått för. Under månaderna juni till augusti ökade försäljningen av produkter genom Apotek365.se med över 130% jämfört med samma period föregående år.  Vi har under det senaste halvåret satsat betydligt mer på marknadsföring vilket gjorde att försäljningen tog ordentligt fart under våren och att vi fick flera rekordmånader under sommaren. Apotek365 är den butik i koncernen som växer i snabbast takt och det varumärke som har störst potential att bli ett vinnande koncept på onlinemarknaden. Apotek365 har en bra grund för sin SEO (sökoptimering) med en bra organisk synlighet. Ligger väl positionerad på tunga sökord som t ex apotek online och apotek. Det har en bra organisk spridning och bredd på sökresultat som förbättras successivt hela tiden.

Det har också gjorts stora satsningar på sortimentsutveckling på Apotek365. Bara under augusti så ökade vi artikelbredden med 30% och med nästan 200% under det senaste året (aug 2018 till aug 2019). Sortimentet på Apotek365 har fortfarande mycket stor utvecklingspotential och är ett fortsatt fokusområde framöver.

Utveckling och produktion av produkter med eget varumärke fortlöper. I oktober kommer det in nya produkter inom området intimhygien. Det finns även planer på att ta fram produkter under ett nytt varumärke med en mer internationell profil för att kunna sälja via Amazon och direkt till de nordiska grannländerna. Apotek365 har en ökande trafik och försäljning till de nordiska grannländerna, en trend som vi ska arbeta för att öka upp med både utformade produkter för marknaden samt att marknadsföra oss direkt på befintlig marknad.

Försäljningen via Amazon har kommit igång i mindre skala. Under perioden har vi främst haft leveranser till kunder i Tyskland. Vi bygger successivt upp ett Amazon-sortiment och testar vad som fungerar bra och mindre bra. För att få full utväxling av Amazon så bör man använda deras fullfillment-tjänst, vilket är en av våra målsättningar att uppnå när vi har mer underlag för utvärdering av försäljningen.

Nya försäljningskanaler som vi börjat arbeta med under sommaren och hösten är Let´s Deal och CDON. Let´s Deal kom igång redan under sommaren och har en stadigt ökande försäljning. CDON kommer vi lägga fokus på under hösten för att se om vi kan använda oss av deras storlek och volym för merförsäljning av utvalda produkter. Att använda andra försäljningskanaler ger inte enbart ökad omsättning och exponering utan ger även inköpsfördelar då det kan skapa volym vilket ger förbättrade inköpspriser.

Uppdatering av webb-butikernas tema är ett arbete som pågått sen i våras. Vi räknar som planerat med att detta ska vara klart under hösten. Temat på butikerna kommer få en ny menystruktur, en uppdaterad IT-struktur och förbättrad prestanda, utrymme för bankinloggning och en allmänt förbättrad design och funktionalitet än dagens.

Som en uppstickare i branschen är det viktigt att leta efter olika vägar och möjligheter för att utvecklas. Vi provar hela tiden olika strategier och kreativa lösningar för att ta steg framåt. Senaste perioden har vi satsat hårt på marknadsföring via olika medier. Detta kommer fortsätta under hösten för att utvärderas i slutet av året. Vi upprättar också fler direktkontakter med tillverkare för att förbättra kostnadsbilden på inköpen.  Vi står på en bra grund med verksamheter som tål att utmanas, därför är strategin framåt att återinvestera så mycket som möjligt av överskottet i verksamheterna för att kontinuerligt utveckla- och öka tillväxttakten för hela gruppen.

För mer information, kontakta bolaget på:

VD, Conny Palmkvist

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. Försäljningen sker genom bolagets olika e-handelsplattformar, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom Svea Apotek som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Prenumerera

Dokument & länkar