Månadsrapport augusti 2018

Report this content

Stockholm 2018-09-19

Under augusti månad omsatte koncernen 1,1 MSEK (0,2 MSEK) jämfört med iApotek under samma period föregående år.

Augusti har varit en spännande tid för Bolaget då iApotek förvärvade samtliga aktier i detaljhandelsbolaget Eprix med b.l.a tillhörande webbplattformen apotek365.se. Tillsammans med våra förvärvsbolag och nya medarbetare bildar vi en stark plattform för koncernens fortsatta utveckling och expansion. Vi har nu två verksamhetsbolag som omsatte drygt 30 MSEK tillsammans under senaste räkenskapsåret och som har haft en stark tillväxtfas från år till år de senaste åren samtidigt som de har redovisat svarta siffror.

Det är med spänning och glädje vi nu riktar fokus mot att fortsätta utveckla koncernen och välkomna våra nya medarbetare.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Christian Kronegård
Telefon: +46-8 - 121 485 39
ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se


Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2018.


iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.