Månadsrapport februari 2021

Report this content

De preliminära försäljningssiffrorna för koncernen under februari månad uppgick till 4,1 MSEK (4,1 MSEK 2020). E-handeln ökade jämfört med föregående år till 2,3 MSEK 2021 jämfört med 1,7 MSEK 2020. 

Försäljningsmässigt går vi nu in i en period där vi förra året samma period hade en kraftig försäljningsökning i samband med utbrottet av pandemin 2020. Då ökade intresset mycket kraftigt för ett fåtal produkter som tex handsprit. Dessa fåtalet artiklar gav en påtaglig effekt på försäljningen totalt från slutet av februari fram till maj. Om man jämför hur försäljningen ser ut idag så är den mer ”normaliserad” och sker på ett mycket bredare utbud av våra artiklar vilket är glädjande. 

För mer information, kontakta bolaget på

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.