Månadsrapport november 2017

Stockholm 2017-12-15

Omsättningen under november månad 2017 uppgick till 136 tkr (211 tkr oktober 2017).

På grund av att vi fortfarande inte erhållit öppenvårdsapotekstillstånd har bolaget minskat sin marknadsföring under den senaste tiden. Detta har medfört att försäljningen tappat fart. Bolagets försäljningsmål har till följd av detta reviderats såtillvida att fokus för närmast kommande månader är återigen att nå en omsättning om 200 TSEK i månaden fram tills dess att tillstånd erhållits.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Beatrice Sederowsky
Telefon: +46-8 551 091 88  
ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

Om iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek har ytterligare ett varumärke, Shave It, som inriktar sig mot groomingprodukter för män via abonnemang online.

Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar