Marknadsmeddelande 181/17 – iApotek Int AB noteras på AktieTorget den 28 juni 2017

Report this content

Första handelsdag på AktieTorget för iApotek Int AB:s aktie är den 28 juni 2017. Kortnamnet för aktien är IAPO.

Bolagets aktiekapital är per dags dato 566 700 SEK fördelat på 5 667 000 aktier.

Information om aktien:
Kortnamn: IAPO
Aktienamn: iApotek
ISIN-kod: SE0009357429
OrderBoks-ID: 139951 
Organisationsnummer: 559048-9638
Kvotvärde: 0,1 SEK
Första handelsdag: 28 juni 2017
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 6 667 000
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Stockholm den 22 juni 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se