Rättelse avseende månadsrapportering av omsättning för december 2018 och januari 2019

Stockholm 2019-02-22

Koncernens omsättningen för december 2018 uppgick till 3,8 MSEK (tidigare kommunicerat 3,5 MSEK) och för januari 2019 till 3,1 MSEK (tidigare kommunicerat 3,4 MSEK). Justeringen om ca 0,3 MSEK är hänförligt till upplupna intäkter i PharmArt som inte räknades med under decemberrapporten och som nu har justerats.

För mer information, kontakta bolaget på:

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Prenumerera

Dokument & länkar