Xirpe AB minskar ned ägandet i iApotek

Xirpe AB har minskat sitt ägande i iApotek från 11,8% till 6,8% genom försäljning av 1 002 587 aktier.

Efter försäljningen äger Xirpe AB 1 382 292 aktier i iApotek.

Prenumerera