Ann Zetterberg ny CFO på I.A.R. Systems Group AB

Report this content

Stockholm, Sverige – 16 juni 2021 – Ann Zetterberg har utsetts till Chief Financial Officer (CFO) och medlem av koncernledningen på I.A.R Systems Group AB. Hon kommer närmast från rollen som CFO för Brighter AB. Göran Hübinette har fram till idag varit tillförordnad CFO efter Stefan Ström som gick i pension under våren 2021.

”Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Ann i rollen som CFO till I.A.R Systems Group AB. Hennes erfarenhet, ambition och profil kommer att vara en tillgång i resan mot nästa fas av I.A.R Systems Group” – säger Stefan Skarin, VD och koncernchef på I.A.R. Systems Group AB.

Ann Zetterberg tillträder tjänsten som I.A.R Systems Groups CFO 16 augusti 2021.

Denna information är sådan som I.A.R. Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2021 16.00

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB
Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB
Email: stefan.skarin@iar.com

 

Kontaktpersoner på IAR Systems Group AB

Josefin Skarin, IR-kontakt, IAR Systems Group AB
Email: josefin.skarin@iar.com

Stefan Skarin, VD och koncernchef, IAR Systems Group AB
Email: stefan.skarin@iar.com

IAR Systems erbjuder programvara för programmering av processorer i inbyggda system. Programvaran gör det möjligt för företag världen över att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer. Sedan 1983 har IAR Systems lösningar säkerställt kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet i utveckling av över en miljon produkter, bland annat inom fordonsindustri, industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och Internet of Things. Företaget har huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor över hela världen. IAR Systems Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.iar.com.

Prenumerera

Dokument & länkar